Payday Loan

Benőtt köröm? Végleges megoldás - garanciával.

 
Kezdőlap

Friss blog-bejegyzések:


Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
Kelt: 15 március 2017, 09.46 , Rovat: Politika és közélet blog
Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
A hírek szerint 2018-tól végre tényleg elindul hazánkban is a népesség-szintű, központi behíváson alapuló, szervezett vastagbélrák szűr...
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Kelt: 26 február 2017, 21.30 , Rovat: Politika és közélet blog
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Politikai üzenetekkel ritkán terhelem a szakmai jellegű vastagbél oldalt, bár meglehetősen sarkos véleményem van a rothadó magyar közéletrő...
ÁRVÁLTOZÁS!
Kelt: 02 január 2017, 09.52 , Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
ÁRVÁLTOZÁS!
Kedves Betegeim! A rezsicsökkentés sajnos nem gyűrűzött be a rendelésemre, ezért 2017. januárjától emelek a szolgáltatási árakon. A megle...
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
Kelt: 08 július 2016, 14.59 , Rovat: Politika és közélet blog
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
"Sohasem lennék egy olyan klubnak a tagja, amelyik elfogadna engem tagjának." (Woody Allen) Tegnap régi ismerősöm hívta fel a figyelmem, hogy...
Mi az a proktológia?
Kelt: 01 május 2016, 06.55 , Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Mi az a proktológia?
A proktológia: a végbéltájék problémáival foglalkozó orvosi szakterület. A témakör illusztrálására ma találtam egy rendkívül beszédes...

Követné az újdonságokat?

Alább feliratkozhat a friss hírek követésére.

Feliratkozás

Címének megadásával 1-2 havonta hírlevelet kaphat, melyben a rendelést érintő hírek, újdonságok, friss blogbejegyzések, továbbá az újabb betegtájékoztatók találhatók.
Adatait természetesen kényszervallatás alatt sem adom át harmadik félnek.
2015. január 12. hétfő, 21:47

A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (3.)

integral-health

A második részben leszedtem a keresztvizet a gyakorlati orvoslásról, mely évtizedek óta a kenyerem adja. Most elégtételt kínálok a tudománynak, de fenntartásokkal. Határvonalat ígértem alternatív és komplementer gyógyászat között, és az idő elérkezett, hogy ezt meghúzzam.

 

Az alternatív gyógyászat: oximoron.

A komplementer és alternatív medicina terebélyes dzsungelében „alternatív” elnevezés alá sorolt terápiák a nyugati világban jelenleg meghatározó, materiális világképtől eltérő gondolati keretre építkeznek. (1) Ilyen a hagyományos kínai orvoslás (és akupunktúra), az ajurvédikus, vagy a natív amerikai gyógyászat (pl. izzasztókunyhó). Évezredes hagyományból táplálkoznak e rendszerek, de hatékonyságukat ma jóval meghaladja az evidencia alapú tudományos orvoslás. (A heveny betegségek vonatkozásában mindenképpen.) A tradíciók ennek ellenére tovább virágzanak, legalább két okból. Egyrészt ma is milliárdnyi ember él abban a mitikus gondolkodási keretben, amelyből kifejlődtek, ezért számukra természetes választás a hagyomány. Másfelől az alternatív világképben az emberi lét olyan alapvető aspektusai nyilvánulnak meg, amit a materiális orvoslás nem kínál.  Megjelenik itt az egészség egyéni felelősségének vállalása (karma), az ember testi-szellemi-spirituális (holisztikus) egysége, és nem utolsó sorban a nélkülözhetetlen személyes fejlődés motívuma, mely nélkül a betegség nem haladható meg. A materiális orvoslás megtagadta a gyógyulás ezen aspektusait, ami mentális problémák és krónikus betegségek járványával ütött vissza. Ennek köszönhető, hogy az utóbbi évtizedekben a fejlett nyugati társadalmakba is benyomult a tradicionális orvoslás, és rohamos fejlődésnek indultak a tudomány-hagyomány kettősségét ötvöző, kifejezetten előremutató, integratív terápiás centrumok.

no-b-plan

Két fogalmat azonban nem keverhetünk össze: A materiális világképnek lehet alternatívája, azonban a tudományos orvoslás gyakorlatának nincs. Az „alternatív” szó félreértelmezhető, mert azt a képzetet kelti, hogy a racionális logikára felépült, tudományos alapú orvoslás HELYETT a tradicionális orvoslás egyenértékűt, esetleg jobbat kínálhat. Nos, a tudományos evidenciákra alapozott orvoslásnak ma nincs alternatívája. A nyugati orvos 1500 évig piócázott és eret vágott, mert Galénusz óta így szokta meg, és senki nem kérdőjelezte meg a gyakorlatot. A tudományos vizsgálat eszköztára látványosan elsöpörte a kártékony dogmatizmust, és villámgyors tudományos-technikai robbanást eredményezett. Az evidenciára alapozott orvoslást ma NEM HELYETTESÍTI semmiféle tradíció, áltudományos burkolatba csomagolt varázsbigyó, csoda-mágnes, vagy kézrátét. Az orvos HELYETT gyógyulást kínáló alternatív gyógyász tudatlan betegeket kihasználó sarlatán, kuruzsló, megélhetési mágus, szemfényvesztő, de legjobb esetben is: jó szándékú tudatlan. Utóbbi esetben elnéző oktatást és támogatást kíván, minden egyéb indíték esetén szigorú korlátozást. Fentiek értelmében a zavart keltő „alternatív” kifejezést mellőzném az orvoslás kontextusából. Az orvostudománynak ma nincs alternatívája. Az "alternatív gyógyászat" kifejezés önellentmondás – tehát oximoron.

(A vonatkozó jogszabályok (2) határozottan megjelölik azokat a speciális eseteket, amikor orvostudomány helyett alternatíva alkalmazható. Ezek azonban a tudományos orvoslás végét nevesítik, és semmiképpen nem kerülhetik meg a szakorvosi véleményezést. A speciális esetek az orvostudomány folytatását jelentik, és nem helyettesítését.)

Komplementer = kiegészítő.

Alternatív gyógyászatnak saját szóértelmezésemben tehát nincs létjogosultsága. A komplementer gyógyászat azonban mást jelent, és más megítélést igényel. A szigorúan tudományos orvoslás évszázadai olyan válságtünetekhez vezettek, melyeket nem oldhat fel a tudomány vad előrenyomulása – hiszen éppen az hozta létre. A virágzó komplementer gyógyászat az orvoslás hiányosságait kiegészítő társadalmi tünet.

A gyakorlati orvoslás néhány évszázaddal ezelőtt az empirikus tudomány mellett voksolt, és értelmes ember nem vitatja, hogy jól tette. A még okosabb azonban azt is észreveszi, hogy az objektív tapasztalás (empíria) egyben színszűrős szemüveg, ami azzal tette láthatóvá a természet zöld (megfigyelhető, evidencia alapú) tény-világát, hogy kirekesztette belőle annak vörös aspektusát: érték, hitelesség és morál gyakorlatát. A kifelejtett világot pedig ma visszatükrözik a gyakorlati orvoslás ellentmondásai, és a betegek racionálisan érthetetlen ragaszkodása – az irracionális gyógymódokhoz. A komplementer gyógyászatot akkor sem szabad eltaposni ha tudománytalan, vagy történetesen hatástalan - mert sokkal mélyebb emberi igényből táplálkozik, mint amit tudomány valaha is betölthet.

Tények és értékek.

Már Francis Bacon (1561-1626.), az empirikus tudomány egyik megalapozója megállapította, hogy a tudományos megismerés két összeférhetetlen aspektusra hasítja a világot: tényekre, és értékekre. Az empirikus metodika tényeket tár fel, és igaz/hamis ítéleteket alkot. A tudományos evidenciát nem befolyásolja hit, vallás, vagy pártállás. A mérési adat ugyanazt jelenti minden kutatónak aki elfogadja az adott tudomány referenciakeretét. A száraz tények praktikus világában azonban definíció szerint nem lehet szubjektív érték (hiszen az torzítaná az objektív megítélést).

Az empirikus tudomány páratlanul hasznos megismerő-eszköznek bizonyult, sikere pedig sok intelligens embert is abba tévhitbe csalogat, hogy a tudományos evidenciákból teljes világ építhető. A racionális gondolkodónak azonban nem szabad elfelejtenie, hogy abban a pillanatban, amikor (jó okkal) elhatárolja a tények fogalomkörét, egyúttal kirekeszti az empíria világából az értékek világát. A természettudományban nincs immanens morál. Ezt a társadalmi környezet teszi hozzá az empirikus tudományhoz. Amikor nem teszi, akkor a tudomány féket veszítve előreszalad, és morál nélkül kutat. Extrém példát kínálnak erre a fasiszta Németország láger-orvosai, de ne legyenek illúzióink: a tudományban ma sincs morál, ezért szigorú társadalmi kontrollt igényel.

who_caresAmikor egy biológus kutató merev előítélettel visszautasít egy társadalmi igényt (3), akkor nem az a kérdés, hogy hatékony-e a homeopátia. A kérdés az, hogy milyen alapon ítélkezik egy természettudós a gyógyításról, ami soha nem volt (és ma sem) csak természettudomány. A gyógyítás minden korban társadalmi jelenség volt, melyet ma a tudomány segít – amennyire csak tud. A tudomány amorális platformjáról azonban nem lehet ítéletet mondani egy társadalmi igény felett. Egy gyógymód lehet társadalmilag szükséges attól, hogy tudományosan hatástalan, és súlyosan szerepét tévesztett az a tudós, aki nem respektálja a határvonalat tények és értékek között.

A racionális elme illúziója által ketté hasított világ (objektív és szubjektív) nem nélkülözheti az ellenpólusát. Egy mélyen emberi megélés, érzés, belső élmény (fenomén) nem írható le az empirikus tudomány eszköztárával (csak annak kísérőjelensége: az epifenomén). A tudományos adatokkal leírható világban nincs érték, etika és morál. Ezeket a minőségeket csak a belső élményvilágunk átélése, szubjektív interakciók sorozata (a kultúra) építheti az empirikus tudás mellé. Csak a szubjektív értékrendszereink határozhatják meg, hogy miként használjuk fel jó/rossz, hiteles/hiteltelen célokra a tudományos evidenciákat.

A racionális/materiális világkép a középkort meghatározó mitikus/vallásos világképből nőtt ki, és a tudományos eszköztár alkalmazásával történelmi léptékben extrém tempóban építette körénk azt a technológiai-információs civilizációt, mely ma minden áldásával és átkával körülvesz bennünket. Az empirikus orvoslás néhány évszázados sikertörténete során megismerésünk fókusza látványosan eltolódott a tények irányába, és sajnálatosan elhanyagoltuk az értékek oldalát. A testi betegség megoldására irányuló igyekezetünk során eltörpült a psziché, a belső fejlődés aspektusa. A materiális orvoslás sajátos szelektív vakságot fejlesztett ki a betegségek mentális vonatkozásaira. Az alternatív (keleti) világképek szerint ez egyenesen oka a testi betegségeknek, de állításuk tudományosan igazolhatatlan. Magam inkább egy tudományosan cáfolhatatlan munkahipotézist fogalmaznék meg: minden testi betegség szükségszerű kísérője egy mentális elakadás, amit nem old meg a materiális orvoslás.

Hazánkban a magas vérnyomás, és érelmeszesedés távlati következményei szedik a legtöbb áldozatot. Számtalan sejt-szintű részletet ismerünk a szív- és érrendszer összjátékából, de az orvos ma sem csinál egyebet, mint akadályozza a vérnyomást növelő élettani folyamatokat. Kétezer törzskönyvezett vérnyomás-gyógyszerünk van, melyeket hármas kombinációkban erőszakoljuk, de eszünkbe sem jut foglalkozni azokkal a mentális tényezőkkel, melyek a személyes stressz-választ, és vérnyomás emelkedést kiváltják. (Teljesítmény-szorongás, önértékelési zavar, maladaptív sémák, agresszív környezet, unalom: mind emelheti a vérnyomást a megfelelő személyiségben.) A pszichoterápiát elfelejtő tüneti gyógyászat csak megkerüli az okot, így érthető, hogy hosszú távon nem véd meg a magas vérnyomás pusztító szövődményeitől.

Feltevésem alapján súlyos hibát vét az orvoslás, ha csak evidenciákra fókuszál, és pusztán a testi bajt kívánja kezelni. Állításomra meggyőző epidemiológiai bizonyságot kínál a gyógyíthatatlan (krónikus, funkcionális, primer, idiopátiás, esszenciális) betegségek, a tisztázatlan szindrómák, és a mentális problémák soha nem látott áradata.

Az orvoslás jó okkal törekszik evidenciákkal alátámasztani a gyakorlatát. A gyógyítást azonban nem lehet CSAK evidenciára alapozni. Egyik oldalról: az evidencia gyűjtésének korlátot állít egy tudománytalan társadalmi jelenség: a józan paraszti ész.(4) Az orvosi gyakorlat tekintélyes részét soha nem fogja megvizsgálni a tudomány. (A vakbél-műtét igazolására egyetlen placebo-kontrollált tanulmányt sem végeznek, mert épeszű orvos nem hagy a hasban egy gyulladt féregnyúlványt.) A másik oldalon szaporodnak az izzadtságszagú tudományos evidenciák, melyeket nem látszik visszaigazolni a gyakorlat. (Az előző részben emlegetett gemcitabin, vagy a bevacizumab terápia kétséges hatását látva nehéz hinni, hogy használ a betegnek.) Ezek a példák természetesen nem cáfolják a tudományos értékelés hasznosságát, de legalábbis óvatosságra intik a gyakorló orvost. Arra figyelmeztetnek, hogy a logikus tudomány fontos, ám nem minden. A hagyományos józan ész nem dobható el sem az orvos, sem a beteg oldaláról.

Az orvostudomány hiányosságait érzékelő beteg használja a józan eszét, továbblép az intézményes medicina korlátain, és intuitív (de nem mindig kreatív) módon keresi azokat a kiegészítő gyógymódokat, melyek segíthetnek meghaladni a betegségét.

A komplementer gyógymódot annak társadalmi értéke minősíti.

„Felhasználói oldalon” jól látható, hogy a népesség egyre jobban ragaszkodik a gyógyulás mentális/pszichés/spirituális aspektusához, és nem érdekli, hogy ez tudományosan igazolt, vagy sem. A szkeptikus tudomány értetlenül áll, mert tényeket nem talál, a felhasználó ellenben értékesnek érzi a beavatkozást, ezért hevesen ostromolja a komplementer gyógyászt. A szkeptikus megtévesztett idiótának tartja a felhasználót, és nem veszi észre, hogy rossz térfélen keres: a (személyes, és közösségi) érték oldalán kalandozik, ahol lényegtelen, hogy egy terápia empirikus eszköztárral igazolható-e, vagy sem. A terápiát itt a felhasználó belső megélése, értékelése hitelesíti. A személyes értékelés („jobban vagyok tőle”), és a társadalmi értékelés („a közösség szempontjából hasznos”) elegendő egy komplementer gyógymód minősítéséhez. A szkeptikus számára hatástalan, mert nem hisz benne? Nem baj: a felhasználó értékelése önmagában is hitelesíti. Ha a metodikának még tudományosan validálható elemei is vannak – az csak hab a tortán. (Igazolt hatékonysága miatt idővel bizonyára bevonul majd az ortodox medicina eszköztárába.)

imageryFeltevésem szerint a komplementer medicina a gyakorlati orvoslásból kiszorult mentális aspektust pótolja, és rendkívül fontos szerepe van abban, hogy a beteg saját erőfeszítéséből fejlődjön, tanuljon, felkutassa a személyre szabott „terapeutáját”, és meghaladja betegségének azon vonatkozását, mellyel a gyakorlati orvoslás jelenleg nem tud mit kezdeni. Ebből következik, hogy a komplementer gyógymód tudományos értékelése csak akkor lehet releváns, ha a kutató pszichoterápiaként kezeli, és ennek megfelelő vizsgálati metodikát alkalmaz.(5) A rendkívül vitatott homeopátia példáján mutatom be, hogy ez mit jelent.

A homeopátiás készítmények hatástalanságát erős tudományos evidencia bizonyítja. (6) A tanulmányok azonban szigorúan a szer hatékonyságára fókuszálnak, és nem a homeopátiás beavatkozás jótékony hatására! Amennyiben a homeopátia (hipotézisem szerint) placebóval támogatott pszichoterápia, akkor ez súlyos metodikai hiba, ugyanis a placebo-kontrollált vizsgálat éppen a lényeget téveszti szem elől. Ha a homeopátia „aktív” része a szuggesztív elemekkel fűszerezett terápiás beszélgetés, akkor a korrekt tudományos vizsgálatnak nem a (önmagában hatástalan) homeopátiás szert kell placebóval helyettesítenie, hanem a szer köré épített terápiás szuggesztió hatékony mintáit kell azonosítania, és hatástalanokkal szembeállítania. Figyelemre méltó, hogy a homeopátia alkalmazója, és a beteg egyaránt következetesen értékesnek ítéli a terápiát, és erre utal az is, hogy a módszer 200 évet túlélt annak ellenére, hogy elmélete természettudományos szempontból védhetetlen. Ez az ellentmondás önmagában is azt erősíti, hogy a hatóanyagra fókuszált kutatás tévúton jár, és a beavatkozás aktív tényezője maga az orvos-beteg viszony, amit a materiális szemléletű kutatás gondosan kiiktat a kettős vak kísérleti elrendezéssel, és a helytelenül megválasztott placebóval.

A homeopátia irdatlan kutatási anyagában még utalás sincs arra, hogy a gyakorlati tapasztalás alapján érdemes lenne a homeopátiát placebóval potenciált pszichoterápia-ként megvizsgálni! Ennek egyik magyarázata az anyagelvű tudomány által rosszul megfogalmazott tudományos kérdés. A másik sajnálatos magyarázat, hogy a homeopata sem tudja pontosan, hogy mit csinál, ezért nem a terápiás intervenció egészét, hanem a készítményt kívánja validálni – és rendre elbukik. Ettől azonban a terápia még használni látszik, és nehéz elképzelni, hogy sok kárt csinálna egy ellenőrzött körülmények között készített C 30-as hígítás – bagolyköpetből vagy akármiből.

Sejtésem szerint tehát a homeopátia „aktív hatóanyaga” a beteg gondos kikérdezése során felépített, célzott terápiás szuggesztió – és nem a víz memóriája. És itt semmiféle átverés nincs. Homeopátiát ugyanis hazánkban ma csak orvos végezhet, így felteszem, hogy nem tudományos orvoslás helyett fogja alkalmazni, és jól tudja, hogy mikor használjon (viccesen extrém tisztaságú) placebóval potenciált „ultrarövid” pszichoterápiát. (Például az előző írásban kifejtett kártékony orvosi túlkezelés helyett.) Az orvosi arzenálban helye van a placebónak, és ennek morális felhasználása nem tudományos, hanem társadalmi kérdés (lásd később). A definíció szerint amorális tudomány akkor (és nem előbb) söpörheti le az orvos polcáról a placebót, amikor minden tudományos kérdésre választ adott, melyet a gyógyítás felvethet. A paradoxon az, hogy a tudományos szkepticizmus hadjárata éppen a homeopátia lényegi hatóanyagát, a homeopata autoritását rombolja le – anélkül, hogy bármi használhatót kínálna helyette. Sajátosan bájos hazai jelenség a szkeptikus biológus, aki lekezelő stílusban gyakorló orvosokat oktat gyógyítás moráljáról, és fortélyairól. (7) Szomorú ellenpólusa ennek a prominens homeopata orvos, aki sejtésem szerint maga sem érti, mitől javulnak a betegei… (8)

Tudomány és áltudomány.

pseudoscienceEgy „szer” objektív hatékonyságának eldöntésében a tudomány verhetetlen. Egy testi beavatkozás (pl. manuálterápia) megítélésében már kevésbé objektív, egy mentális manipuláció (pl. pszichoterápia) hatékonyságának mérésében pedig komoly metodikai korlátokba ütközik. A tudományos evidencia mérésére azonban mindhárom típusú gyógymód esetén létezik eszköztár (csak rendre egyre kisebb a bizonyító erejük). Aki „tudományosan igazolt” gyógymódot kínál, annak ismernie kell a mérés módszerét, annak korlátait, és az ismert evidencia forrását. Aki ennek hiányában „tudományos” gyógymódot kínál, az áltudományt művel, és legjobb esetben is tudatlan. Aki tudja, hogy nincs evidencia, mégis tudományt árul: az szélhámos – és a Szkeptikus Társaság orátorai szaggassák ízekre érvelését.

Ismét hangsúlyoznám azonban, hogy az orvostudományt kiegészítő gyógymódnak nem kell tudományosan igazoltnak lennie. Létjogosultságához elég, ha társadalmi igényt elégít ki, és azt hitelesen teszi. (Lásd később.) Ha valaki mégis tudományos köntösbe csomagolja portékáját, akkor igazolnia kell, mire alapozza állítását. (A közösségi tereinket elborító áltudomány megfékezésében pedig rendkívül hasznos kontroll lehet a józan szkeptikustól érkező nyilvános kritika.)

A komplementer gyógyászat funkcionális osztályozása.

Feltevésem szerint a komplementer gyógymód lényegi tényezője a mentális elakadás megsegítése, ezért a következő (önkényes) csoportosítás erre a nézőpontra épül.

 • Alternatív diagnosztikák.

(Írisz diagnosztika, biorezonanciás állapotfelmérés, stb.) Pozitív mentális hatása kétséges. A negatív lelet félrevezető, a pozitív objektíven igazolatlan betegségtudatot kelt, és orvosi kivizsgálási javaslatok tömegével végződik. Orvosi diagnosztika helyett, önálló alkalmazását jogszabály tiltja.

 • Gyógyhatású készítmények.

(Gyógynövény, étrend-kiegészítő, speciális diéta, makrobiotikum, megadózis vitamin, homeopátia, pi-víz, vizelet terápia, cápaporc, orrszarvú tülökpor, stb.) A lista eleje talán könnyebben „emészthető”, a vége kevésbé. Az előzőekben jobb eséllyel található tudományosan is igazolható hatóanyag, az utóbbiakban aligha. Itt vélhetően már csak a mentális tényező működik, de ez a validálható hatóanyagot tartalmazó készítménynél sem hiányzik. A bükki füves ember teája hatásosabb lehet, mint a benne található tiszta hatóanyag (alkaloid), amennyiben alkalmazója a természetes eredetű készítményeket preferálja, vagy hiteles gyógyítónak tartja Gyuri bácsit.

 • Szomatikus terápiák.

(Feldenkrais mozgásterápia, manuálterápia, kiropraktika, osteopátia, Alexander módszer, masszázsok, stb.) Gyógytorna-jellegű testi manipulációk, de hangsúlyt kap a terapeuta-kliens viszony, és a testi beavatkozást kísérő érzelmi-mentális történés.

 • Mágikus/mitikus gyógyászat.

(Sámán-dob és tisztító szertartások, reiki, asztrológia, tarot-jóslás és varázsgömb, mágneses kezelések, aura tisztítás, rontás levétel, stb.) Az erre alkalmas beteg hiedelem-rendszerében működni képes, de könnyen parasztvakításba torkolló technikák.

 • Energia gyógyászat

(Érzelmi felszabadítás, terápiás érintés, kineziológia, családállítás, holotróp légzés, stb.) Materiális keretben értelmezhetetlen, de avatott kézben igen értékes terápiák. Poszt-racionális keretfilozófiájuk miatt azonban a terapeuta és beteg egyaránt áldozatul eshet a Ken Wilber által definiált pre/trans tévedésnek (9), amit a résztvevők érzelmi/morális/kognitív beszűkülése jelez - az elvárt fejlődés helyett.

 • Elme-test terápiák.

(Biofeedback, autogén tréning, agykontroll, klinikai hipnózis, szín-, zene-, tánc-terápia, body-work, stb.) A testi történést kísérő pszichés folyamatokat tudatosítják, és rendkívül hasznos alkalmazásaik lehetnek.

 • Önismereti- és életmód terápiák.

(Ajurvéda és jóga pszichológia, tradicionális kínai gyógyászat, akupunktúra, tai chi, mindfulness, transzcendentális meditáció, stb.) A legértékesebb, fejlesztő tréning típusú, komplex terápiás keretek. A mögöttük lapuló alternatív (holisztikus) világkép a mentális-szellemi-spirituális fejlődési útvonalat hangsúlyozza, és teljes életre szóló filozófiai keretet kínál. Hiteles formájában soha nem zárja ki a nyugati tudomány eredményeit, de annak redukcionista vonatkozását elutasítja. Ismét hangsúlyoznám, hogy az integratív, holisztikus alternatív gondolkodási keret nem alternál az evidencia alapú gyógyászattal. A megengedő jellegű gondolkodásmódra épülő keleti kultúrákban kitűnően megfér egymással a heveny betegségek esetén preferált nyugati orvoslás, és a krónikus problémákra alkalmazott tradicionális gyógyászat.

Az elme hatalma.

A komplementer gyógyászat mentális hatásainak hangsúlyozása nem leértékelést jelent. A gyógyulás mentális aspektusa olyannyira jelentős, önálló tényező, hogy az evidencia alapú orvosi kutatás már a kezdetektől partvonalra helyezte, mert zavarta… A kutató elvárása, vagy a beteg gyógyulásba vetett hiedelme önagában is gyógyíthat, ezért előbbit kettős vak kísérleti elrendezéssel, utóbbit placebo-kontroll használatával kiiktatják az objektív megfigyelésből.  A placebo válasz nem azonos a „véletlen” javulással, ami a betegség „természetes” kórlefolyásából származik. A placebo-válasz az a javulás, amit a kutató (akaratlan) szuggesztiója, a beteg gyógyulásba vetett hiedelme, vagy valamely egyéb „független változó” eredményez, amit nem kíván vizsgálni a kísérlet. A placebó hatás soha nem elhanyagolható, de egészen extrém lehet, amikor mentális problémákat próbálnak gyógyszerrel elfedni. A depresszió „megoldására” adagolt gyógyszerek vizsgálata során 75% „zavaró” placebó-hatást kidobnak a kísérlet értékeléséből, mert ezt a javulást nem a gyógyszer okozza. (10) Elgondolkodtató, hogy akkor mennyit „gyógyít” maga a gyógyszer, és miért kap aránytalanul kevés figyelmet az a „jelentéktelen” háromnegyed. Nos, ebben a 75%-ban lapul az elme bámulatos ereje, és komoly figyelmet érdemel minden gyógymód, mely ennek lehetőségeit képes kihasználni. A gyógyulás mentális tényezőit pedig konzekvensen gyarapodó evidencia igazolja – ha a tudomány veszi a fáradságot annak vizsgálatához. 

A törött, begipszelt végtag izomzata gyorsan leépül az aktivitás hiányában. Azonban a pusztuló izomtömeg fele megőrizhető, ha a beteg naponta 20 percig mindössze elképzeli, hogy az izom működik (11). A jógikus életvitel meggyőzően javítja a szív-érrendszeri betegség, és metabolikus szindróma kimenetelét (12). A daganatos beteg pszichoterápiája nem csak az életminőséget, de a túlélés esélyeit is növeli (13). A krónikus fájdalom gyógyításában hatékony az akupunktúra (14), és minden próbálkozásnál sikeresebb a hipnoterápia (15). Az elme láthatatlan, de ereje jelentős…

A placebó-gyógyászat etikája.

Feltevésem szerint a komplementer gyógyászat hatásának tekintélyes része a páciens és gyógyász között felépült terápiás kapcsolat placebó-hatásában keresendő. Az evidencia-alapú tudomány kezdetben „szükséges rossz”-ként definiálta a placebót. Az utóbbi évtizedekben azonban maga a placebó hatásmechanizmusa felé fordult a kutatás, és ez gyökeres változást hozott e méltatlanul nélkülözött mentális hatás megítélésén. (16, 17) Egyre többet tudunk a vágy és terápiás elvárás, a szuggesztió és imagináció neurobiológiai hatásairól, vagy a gyógyulás folyamatát szabotáló automatizmusokról. Elme és test kapcsolódásainak vizsgálatából rohamosan fejlődő tudomány-ágak születtek. (Pszichoneuroimmunológia, biopszichológia, pszichofiziológia, neuropszichológia, stb.) Lényegesen árnyaltabb képünk van a gyógyulás mentális tényezőiről, és ezt követi a placebó-használat morális megítélésének változása. Ma már nem tekintjük átverésnek a beteg korlátozó hiedelmeinek lerombolását, a gyógyulást szabotáló automatizmusok megkerülését, a terápiás szuggesztiót, vagy (jobb hiányában) olyan ártalmatlan készítmény alkalmazását, melytől a beteg jobban lesz. (18) (A hazugság, becsapás, csalás fogalma jogtalan előny szerzését jelenti – a másik fél kárára. Gyógyuló beteg esetén ez nem helytálló.) A cél lassan szentesíteni látszik az eszközt, de van egy rendkívül fontos korlát: csak azon eszköz szentesíthető, melytől bizonyíthatóan javul a beteg. A komplementer gyógyászat ma nélkülözhetetlen társadalmi igény, de nem tévedhetek nagyot, ha azt feltételezem, hogy a gyógyítók zömének fogalma sincs, hogy mitől működik, amit árul. Remélhetőleg jól begyakorolt, szokásjog alapján kialakított metodikát végez, melyet az elégedett betegek pozitív visszajelzése tart életben. Ebben az esetben elfogadhatónak ítélem a gyógyászat legitimitását még akkor is, ha annak pontos hatásmechanizmusa nem tisztázott.

A jó szándékú megtévesztés és hazugság között természetesen vékony a határ, ezért nem lehet túlhangsúlyozni a gyógyász kommunikációjának jelentőségét. A homeopátiás készítmények hatékonyságát erős tudományos evidencia cáfolja (6), ezért hazugság (legjobb esetben tudatlanság) az állítani, hogy a szer hatékony. Nem hazugság ellenben azt állítani, hogy használatától a beteg vélhetően jobban lesz – mert erre is bőséges evidencia van.

A betegek védelmében tehát nem engedhető a teljesen liberális álláspont, a zaz hogy minden megengedhető, ami nem bizonyul ártalmasnak. A zömében tisztázatlan mechanizmussal működő, tudományosan nem igazolt (vagy igazolhatatlan) placebo gyógyászat egyetlen kontrollja ma a hivatalos engedélyeztetés követelménye, ami külön-külön minősíti a készítményt, terápiás eljárást, és a gyakorlójának elméleti képesítését. A mentális jellegű gyógyászat (egészét) azonban csak a felhasználó: a beteg hitelesítheti.

A hiteles komplementer gyógyászat.

Aki ma az evidencia alapú orvoslás HELYETT kínál alternatívát a gyógyulásra: az definícióm szerint hiteltelen. Aki áltudományt művel: az csaló.

A komplementer gyógymód lényegét annak pszichoterápiás hatása jelenti, ezért a metodika magában értéktelen, a gyógymód érdemben csak a terapeutával összefüggésben értékelhető. Rövid távon a beteg egyszerűen „jobban érzi magát” a gyógymód + terapeuta beavatkozásától. Lényegéből fakadóan azonban a komplementer gyógymód fejlesztő jellegű és hosszabb távon hat - a beteg mentális (szellemi/lelki/spirituális) gyarapodását segíti – de legalábbis egyensúlyban tartja a betegségét. A komplementer gyógyászat hitelességét a beteg érzelmi, morális, és kognitív (együttes) fejlődése kell visszaigazolja. A stabilan pozitív érzelmi alaptónus, a megélhető érzelmi paletta színesedése, a függőségek enyhülése, és fokozódó együttérző attitűd jelzik az érzelmi fejlődést. Az egocentrikus aspektus feladása mellett megtartott stabil én-határok, reális önértékelés, és a közösségi törekvések alá rendelt személyes érdek jelzi a morális fejlődést. Kontroll alá vont negatív gondolati automatizmusok, a korai fázisban felismert, és korrigált személyes játszmák, az egyre összetettebb, de átjárható kognitív séma-rendszerek jelzik a kognitív fejlődést.

A hiteles komplementer gyógyászat tehát a beteg mentális gyarapodásában mutatkozik. Természetesen a terapeuta személyiségének, és életútjának is tükröznie kell a hiteleséget, hiszen minden pszichoterápia sikerének legfontosabb tényezője a terapeuta személyisége. A gyógyász csak olyan mentális konfliktusban képes segítséget nyújtani, melyet maga már megdolgozott, ellenkező esetben indulat-áttételek sorozatába rántja a beteget. A hitelességhez kézenfekvő elvárás, hogy túl legyen azon a problémán, amit állítása szerint gyógyítani kíván. A dohányzásról leszoktató terapeuta ne dohányozzon, a fogyi-programot kínáló ne legyen túlsúlyos, a szorongásoldó ne szorongjon, a párterapeuta jól működő családban éljen, a rák meggyógyítását ígérő pedig minimum legyen túl a saját daganatán…

A hiteles mentális segítő egzisztenciális biztonságban él, de nincsenek túlzó anyagi vágyai. A komplementer gyógyász is ellenszolgáltatásért végzi a tevékenységét (csakúgy, mint az orvos), de a hiteles komplementer gyógyászat indikátora a beteg mentális gyarapodása, és nem a terapeuta gazdagodása.

A komplementer gyógyászat minőségbiztosítása.

Hogyan mérhető a komplementer szolgáltatás hitelessége, minősége és kompetenciája? A fogalmak természetéből fakadóan nem könnyen, de a feladat nem lehetetlen. Ha a hitelesség fentebb vázolt értelmezése átmenne a köztudatba, akkor segítséget jelentene a szolgáltatók megítélésében. Az ítéletet végső soron a felhasználónak kell kimondania, ehhez pedig a hatóság által szabályozott, de lehető legnagyobb nyilvánosságot kellene biztosítani a betegek visszajelzéséhez – de ez az internet korában már nem jelenthet technikai problémát. Egy társadalmi igény szabályozására elég lehet a nyilvánosság ereje, és néhány gondosan megválasztott tiltó-jutalmazó játékszabály. (19)

Az „utcai” pszichoterápia védelmében.

Ha a komplementer gyógyász (esetleg mást nem is, de) ellenőrizetlen minőségű pszichoterápiát, és placebót bizonyosan árul, akkor joggal felmerül a kérdés, hogy miért nem képzett mentális segítőre bízzuk ezt a feladatot? Egyrészt mert nem csak ilyesmit árul, és a pszichológus soha nem fogja azt nyújtani, amit például egy hiteles jóga terapeuta képes kínálni. Másfelől aurahegesztő és pszichosebész helyett természetesen képzett pszichológust és pszichoterapeutát javasolnék. Azonban azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a szükséges szakemberek töredékével sem rendelkezünk egy olyan paradigma esetére, amelyben a gyógyítás elme és test egyenrangú kiszolgálását jelenti.

Országunk testi egészségét mintegy 25-30.000 orvos óvja (ahogy tudja), ebből néhány száz pszichiáternek van pszichoterapeuta képesítése. A betegség mentális oldalára lenne 1.500 klinikai szakpszichológus, 10.000 pszichológus ill. további néhány ezer mentálhigiénés szakember – de egészségügyünk még e csekély létszámnak is csak töredékét foglalkoztatja. (20) A magas vérnyomás „leplezhető” havonta 5 perc receptírással, de a vérnyomást emelő stressz-minta mentális „megdolgozása”   minimum fél éves aktív beteg-terapeuta koprodukciót követelne. Amennyiben tömegigény lépne fel a betegség mentális aspektusának kezelésére, a feladat bizonyosan lekötne néhány százezer szakembert…

Szakember hiánytól azonban ma mégsem kell félnünk, mert a társadalmi trend ellentétes: tovább tapossuk a megnyomorított mentális tényezőt. A 2010-es Semmelweis Terv nyíltan „szétzilált” pszichiátriai ellátórendszert említ, a törekvéseiből pedig az Állami Számvevőszék jelentése szerint (21) semmi nem valósult meg – tehát maradt, ami volt: tragikus. A néhány száz pszichiáter örül, ha érdemi pszichoterápia helyett legalább a legszükségesebb gyógyszerekkel kiszolgálja a betegek áradatát. Egészségügyben foglalkoztatott 300 klinikai szakpszichológus még a szakdolgozók kiégettségét sem képes kezelni – nemhogy a beteg igényeit kielégíteni. A többi képzett mentál-gyógyász szakember a magánellátásban próbálja elpecázni a klienseket az aurahegesztők elől.

Határozottan támogatnám a pszichés aspektus mielőbbi integrálását az orvosláshoz – ám ilyen tendenciának hazánkban alig van jele. Orvostól  csaknem eretnek javaslat pszichoterápiára irányítani például egy daganatos beteget. A közgondolkodást rendkívül kártékony sztereotípiák torzítják: „Pszichoterápia bolondnak való, és nem rákosnak. A daganathoz sebész kell és onkológia, ha pedig egyik sem segít, akkor marad a prána-nádi, és asztrál-utazás.” Persze a voodoo szertartást, vagy javasasszonyt nem a legjobb választásnak tartom az orvostudomány kiegészítésére, de (ismerve a gondolkodási keretek hierarchiáját) kénytelen vagyok elfogadni, ha történetesen egy beteg hiedelemrendszerébe ez illeszkedik, és nem a képzett pszichoterapeuta.

Az orvostudomány és komplementer gyógyászat viszonyáról.

Szeretnék olyan egészségügyben megöregedni, ahol az elme-test gyógyászatot integráló centrumok összehangoltan gyógyítanák a betegség mindkét aspektusát. Ennek hiányában ma feltétlen elsőbbséget élvez a testi orvoslás, azonban (különösen krónikus betegség esetén) annak mentális terápiában kellene folytatódnia. Ebben természetes preferencia illeti a képzett (mentál-higiénés, pszichológus, pszichoterapeuta) szakembereket. Mivel e modell egyenlőre körvonalakban sem látható, a hiánytünetként mutatkozó komplementer gyógyászatot illetően egyedül a szociálisan érzékeny, megengedő attitűd kínál elfogadható kompromisszumot.

Összefoglalás, javaslatok.

 1. A félrevezető „alternatív gyógyászat” kifejezés mellőzném, mert az evidencia alapú orvoslásnak ma nincs alternatívája.
 2. A krónikus jellegű betegségek orvosi ellátásában távlati célként jelölném meg a szakképzett mentális segítő integrálását.
 3. A komplementer gyógyászat társadalmi igény, melynek hátterében az integratív betegellátás hiányát feltételezem.
 4. A tudományos orvoslással együttműködő (társadalmi hiánytünetként mutatkozó) komplementer medicina megengedő attitűdöt kíván akkor is, ha hatékonysága tudományosan nem igazolt.
 5. Az intézményes medicinát akadályozó, vagy „tudományos” kifejezéssel reklámozott, azonban evidenciákkal nem alátámasztott (azaz áltudományos) megnyilvánulási formák szigorúbb korlátozást igényelnek.
 6. A tudományosan igazolatlan, vagy igazolhatatlan terápiák hitelesítéséhez nem elég a hivatalos engedélyeztetési eljárás. A terápia/terapeuta társadalmi hasznosságát, hitelességét csak a betegek pozitív visszajelzésére lehet alapozni. Alkalmas formája lehetne ennek egy hivatalos szerv által gondozott, közös internetes felület, ahol a szolgáltatókat kötelező regisztráció terheli, és szabadon elérhetők a szolgáltatások bemutatása, árai, és a betegek visszajelzései egyaránt. A megfelelő technikával kialakított, interaktív nyilvánosság szabadon beárazná a szolgáltatókat, kiszűrné a szélhámosokat, és minősítené a hiteles gyógyítókat.
 7. A tudományos szempontból ígéretes gyógymódok vizsgálata esetén nem elégséges az alkalmazott készítményeket, vagy a beavatkozás metodikáját vizsgálni, hanem a terápiás folyamat egészét szükséges értékelni, és evidenciákat érdemes keresni annak pszichoterápiás jellegű elemeire. Ez esetben a tudományos bizonyítást a pszichoterápia vizsgálatára alkalmas empirikus metodikával kell elvégezni.

Disclosure Statement Conflict of Interest. Semmiféle alternatív gyógyászatot nem végeztem, vagy végzek. Semmiféle komplementer gyógyászatot nem utasítok el, ami segítheti a betegem gyógyulását. Véleményem szigorúan szubjektív, és minden tévedés jogát fenntartom.

Békéscsaba, 2015. január 12.

Szűcs Zoltán, késes gyomorvos.


Hivatkozások.

 1. White House Commission on Complementer and Alternative Medicine Policy (2002.)
 2. Lomniczi, Zoltán ifj.: Az ún. nem konvencionális gyógymódokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések történeti és összehasonlító jogi vizsgálata.
 3. Boldogkői Zsolt: Homeopátia: a nagy átverés.
 4. Smith GC, Pell JP: Parachute use to prevent death and major trauma related to gravitational challenge: systematic review of randomised controlled trials. BMJ, 2003 Dec 20;327(7429):1459-61.
 5. Criteria for Empirrically Supported Psychological Interventions. Division of Clinical Psychology, American Psychological Association, 1998.
 6. NHMRC draft Information Paper: Evidence on the effectiveness of homeopathy for treating health conditions. (2013.)
 7. Az alternatív gyógyászat csak kamu?
 8. Homeopátia kontra hagyományos orvoslás.
 9. Wilber, Ken: The Pre/Trans Fallacy.
 10. Kirsch I et al.: The Emperor's New Drugs. An Analysis of Antidepressant Medication Data Submitted for the FDA (2002.)
 11. Egyszerű imagináció felére csökkenti a begipszelt végtag izomsorvadását. (angol).
 12. A jóga hatékonysága szív-érrendszeri betegségek, és metabolikus szindróma esetén (angol).
 13. Evidence base for psychological interventions in cancer.
 14. National Institute of Health: Evidence for Acupuncture
 15. Elkins G, Jensen MP, Patterson DR: Hypnotherapy for the Management of Chronic Pain. Int J Clin Exp Hypn. Jul 2007; 55(3): 275–287.
 16. Price et al.: A Comprehensive Review of the Placebo-Effect. Recent Advences and Current Thought. Annu. Rev. Psychol. 2008. 59:565–90.
 17. Woolfson, J: Questrioning The Placebo Effect. Thesis, 2009.
 18. Pugh, J: Ravines and Sugar Pills: Defending Deceptive Placebo Use. Journal of Medicine and Philosophy. First published online: December 10, 2014.
 19. Scheuring István: Az emberi együttműködés evolúciós háttere.(2007)
 20. Pazarlás a szakpszichológusok mellőzése az egészségügyben. Interjú dr. Perczel Forintos Dórával.
 21. Az Állami Számvevőszék jelentése a pszichiátriai betegellátás átalakításáról. (2012)


Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
Kelt: 15 március 2017, 09.46
Rovat: Politika és közélet blog
Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
A hírek szerint 2018-tól végre tényleg elindul hazánkban is a népesség-szintű, központi behíváson alapuló, szervezett vastagbélrák szűrés. Miutá...
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Kelt: 26 február 2017, 21.30
Rovat: Politika és közélet blog
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Politikai üzenetekkel ritkán terhelem a szakmai jellegű vastagbél oldalt, bár meglehetősen sarkos véleményem van a rothadó magyar közéletről, és a m...
ÁRVÁLTOZÁS!
Kelt: 02 január 2017, 09.52
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
ÁRVÁLTOZÁS!
Kedves Betegeim! A rezsicsökkentés sajnos nem gyűrűzött be a rendelésemre, ezért 2017. januárjától emelek a szolgáltatási árakon. A meglepetések e...
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
Kelt: 08 július 2016, 14.59
Rovat: Politika és közélet blog
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
"Sohasem lennék egy olyan klubnak a tagja, amelyik elfogadna engem tagjának." (Woody Allen) Tegnap régi ismerősöm hívta fel a figyelmem, hogy szerepele...
Mi az a proktológia?
Kelt: 01 május 2016, 06.55
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Mi az a proktológia?
A proktológia: a végbéltájék problémáival foglalkozó orvosi szakterület. A témakör illusztrálására ma találtam egy rendkívül beszédes illusztr...
Vastagbélrák, és élelmiszeripar.
Kelt: 29 január 2016, 16.00
Rovat: Egész-ség, filozófia
Vastagbélrák, és élelmiszeripar.
Hazánkban évente mintegy 8.000 új vastag- és végbélrákos megbetegedés fordul elő. A vastagbélrák mindkét nemben a harmadik leggyakoribb daganat, é...
Előadás: Test és psziché a rák gyógyításában.
Kelt: 09 november 2015, 17.59
Rovat: Egész-ség, filozófia
Előadás: Test és psziché a rák gyógyításában.
Szeretettel várunk mindenki. Belépő ára: egy mosoly....
Milyen volt a sebészeten?
Kelt: 20 október 2015, 16.43
Rovat: Webnapló-általános
Milyen volt a sebészeten?
Kedves egykori betegeim! Egy leendő diplomás ápolónő keresett fel a kéréssel, hogy segítsek anyagot gyűjteni dolgozatához. Vastag-, és végbéldagana...
Gouranga - azaz: légy jól!
Kelt: 20 október 2015, 15.50
Rovat: Webnapló-általános
Gouranga - azaz: légy jól!
Daganatos betegek mentálhigiénés, szichés támogatására induló ingyenes csoportok Békéscsabán. Őszintén ajánlom a Gouranga Egyesület által szervez...
Vastagbél.hu - hamarosan mobilon is.
Kelt: 22 augusztus 2015, 05.11
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Vastagbél.hu - hamarosan mobilon is.
Tisztelt olvasóim! A vastagbel.hu oldal története során egyre több érdeklődőt vonz, és kifejezetten meglepőnek tartom, de mindenféle SEO (Search Engi...
A végbélrák vicces dolog. (Haldane szerint.)
Kelt: 27 július 2015, 20.26
Rovat: Vegyes
A végbélrák vicces dolog. (Haldane szerint.)
J.B.S. Haldane evolúciós biológus végbélrákban szenvedett, és a történetét 1964-ben rímekbe szedve örökítette meg. Nem állom meg, hogy ide ne cit...
A krónikus emésztőszervi fájdalom.
Kelt: 12 július 2015, 12.05
Rovat: Egész-ség, filozófia
A krónikus emésztőszervi fájdalom.
Az orvosilag nehezen érthető, visszatérő emésztőszervi fájdalom idegrendszeri hátterét, és annak kezelési lehetőségeit boncolja az alábbi előadás...
Napi útravaló.
Kelt: 28 január 2015, 19.02
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló.
 Az inger és válasz között mindig találni teret. Ebben a térben rejtezik a hatalom, mellyel dönthetünk válaszunkról. A válaszunkban lapul a sza...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (3.)
Kelt: 12 január 2015, 21.47
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (3.)
A második részben leszedtem a keresztvizet a gyakorlati orvoslásról, mely évtizedek óta a kenyerem adja. Most elégtételt kínálok a tudománynak, de f...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (2.)
Kelt: 03 január 2015, 17.37
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (2.)
A biomechanikus orvoslás ellentmondásai. Az előző írásban kifejtettem, hogy a miért korszerűtlen fél évezred tudományos eredményeivel a hátunk mög...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (1.)
Kelt: 27 december 2014, 10.57
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (1.)
(Első rész.) Miért hoz oly’ kevés örömet e nagyszerű tudomány, mely munkát spórol, és könnyű élethez segít? Az egyszerű válasz ennyi: Mert...
Az orvostudomány korlátairól.
Kelt: 14 december 2014, 18.53
Rovat: Egész-ség, filozófia
Az orvostudomány korlátairól.
„Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem.” (rés...
Gondolatok orvoslásról és gyógyításról.
Kelt: 11 december 2014, 21.02
Rovat: Egész-ség, filozófia
Gondolatok orvoslásról és gyógyításról.
(A cikk pdf formában) Az orvos kezel, a természet gyógyít. (Gaius Petronius Arbiter) Boldogkői professzor úr sarlatán-vadászata évek óta borzolja a ...
Laktóz (tejcukor) érzékenység - avagy a boci bosszúja.
Kelt: 26 június 2014, 09.28
Rovat: Egész-ség, filozófia
Laktóz (tejcukor) érzékenység - avagy a boci bosszúja.
Az orvosegyetem évei során egyszer vittek bennünket üzemlátogatásra, mely történetesen egy tejgyár volt. Sokáig nem ittam tejet utána, bár a trauma a...
A kontaminált vékonybél maszlag.
Kelt: 24 június 2014, 18.12
Rovat: Egész-ség, filozófia
A kontaminált vékonybél maszlag.
Ha megmagyarázhatatlan emésztőszervi panaszokra kell álbetegségeket kreálni, akkor az orvostudomány leleménye határtalan. Akinek az irritábilis bélbet...
A gyulladásos bélbetegség genetikai mítosza.
Kelt: 14 június 2014, 19.00
Rovat: Egész-ség, filozófia
A gyulladásos bélbetegség genetikai mítosza.
A minap két Krisna-tudatú beteg fordult meg nálam. Egyikük a gyulladásos bélbetegség legsúlyosabb klinikai formájában (toxikus megacolon) szenvedett n...
Frissítő fuvallat az orvosképzésben?
Kelt: 05 június 2014, 12.16
Rovat: Egész-ség, filozófia
Frissítő fuvallat az orvosképzésben?
Az előző blog-bejegyzésekben feltettem két diasort, melyek a Szegedi Egyetem Általános Orvosi Karán elhangzott két előadás vázlatát tartalmazzák: A...
Nehezen emészthető problémák.
Kelt: 08 május 2014, 08.09
Rovat: Egész-ség, filozófia
Nehezen emészthető problémák.
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Magatartástudományi Intézete által szervezett, "A pszichoszomatikus-Integratív medicina elmélete és gy...
Az emésztőszervi fájdalom fantoma.
Kelt: 24 április 2014, 08.25
Rovat: Egész-ség, filozófia
Az emésztőszervi fájdalom fantoma.
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Magatartástudományi Intézete által szervezett, "A pszichoszomatikus-Integratív medicina elmélete és gyak...
Alváz- és üregvédelem.
Kelt: 19 március 2014, 09.32
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Alváz- és üregvédelem.
Valahányszor erősen szomatizáló beteg keres fel, eszembe jut egy hirdetés, melyet hónapokkal ezelőtt megfogalmaztam, de végül soha nem adtam fel: Alvá...
Mai kép: fázis tranzíció.
Kelt: 20 január 2014, 08.19
Rovat: Napi útravaló
Mai kép: fázis tranzíció.
A FINA úszó VB-ről, Barcelonából származó felvétel címe: fázis átmenet. Különösen annak lehet insipráló, aki tanulmányozta Ilya Prigogine munk...
Kólából minőségi zene.
Kelt: 15 január 2014, 09.13
Rovat: Zene, színház és mozi
Kólából minőségi zene.
A Coca Cola talán egyetlen építő jellegű hozománya a cég által 2008-ban, Pakisztánban felépített Coke stúdió, ahol ismert és kevésbé ismert helyi...
Miért halt meg Paul Walker HALÁLOS IRAMBAN?
Kelt: 08 december 2013, 20.54
Rovat: Egész-ség, filozófia
Miért halt meg Paul Walker HALÁLOS IRAMBAN?
Mert a való élet nem movie. (Paul Walker és James Dean emlékére - Erdős Alpár tollából:) ...
Orvostudomány és pszichológia szintézise: a boltív kép oldala.
Kelt: 12 november 2013, 19.50
Rovat: Egész-ség, filozófia
Orvostudomány és pszichológia szintézise: a boltív kép oldala.
A pusztán testi-anyagi keretek közé szorított orvostudomány elérkezett saját határaihoz. A pszichológia ezenközben tudománnyá érett. A két folyamat...
Egyetemre vonul az ellenkultúra???
Kelt: 08 október 2013, 18.05
Rovat: Egész-ség, filozófia
Egyetemre vonul az ellenkultúra???
Szívmelengető és egyben demesztő hírt kaptam ma. A Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, egykori évfolyamtársam kerese...
A szíriai válság margójára.
Kelt: 11 szeptember 2013, 19.45
Rovat: Politika és közélet blog
A szíriai válság margójára.
A politika meglehetősen kevéssé érdekel. A világpolitika hozzáértői szerint e hetekben dől el, hogy az USA Irak és Afganisztán után vajon Szíriát i...
Napi útravaló: megbocsátás és gyógyulás.
Kelt: 21 augusztus 2013, 08.09
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: megbocsátás és gyógyulás.
"Talán nem tudjuk, hogyan kellene megbocsátani, talán még nem is akarunk igazán. De maga a tény, hogy egyáltalán hajlandóak vagyunk megbocsátani - az e...
Napi útravaló: A tudomány becsületes szolgája.
Kelt: 06 július 2013, 20.37
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: A tudomány becsületes szolgája.
A tudomány meg nem alkuvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfeljebb nagyobb kerülőt tesz, míg elérkezik a felismeréshez, hogy minden...
Könyvajánló. Áldás és állhatatosság.
Kelt: 17 május 2013, 19.06
Rovat: Egész-ség, filozófia
Könyvajánló. Áldás és állhatatosság.
Spiritualitás és gyógyulás - Treya Killam Wilber élete és halála. Élni és meghalni ezernyi módon lehet. De élni és meghalni egyféle módon érdemes...
A tudatos fogyókúra.
Kelt: 24 március 2013, 22.51
Rovat: Egész-ség, filozófia
A tudatos fogyókúra.
Miben rejlik a túlsúly makacssága? A felesleges kilókkal hadakozó gyakran évtizedekig kilátástalan küzdelmet vív kalóriákkal, éhséggel és bűntuda...
Cipő halála - és szinkronicitás.
Kelt: 12 március 2013, 16.06
Rovat: Zene, színház és mozi
Cipő halála - és szinkronicitás.
A Republic hangja tovább indult. Szomorú hír ez mindenkinek, akit nosztalgikus emlékek, érzelmi szálak fűznek a zenekarhoz. Cipő populáris dallamokba cs...
Mi a baj a medicínával?
Kelt: 07 március 2013, 11.47
Rovat: Egész-ség, filozófia
Mi a baj a medicínával?
A 17-18. századi tudományos fordulatban gyökerező "modern" orvoslás utóbb végzetesnek tűnő tévedésre épül: szétválasztotta testet és szellemet. E...
Napi útravaló: Paradoxon.
Kelt: 23 február 2013, 13.56
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: Paradoxon.
Korunk paradoxona, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk.Szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk.Többet költ...
Napi útravaló - az igazság.
Kelt: 22 február 2013, 11.16
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló - az igazság.
Kétféle igazság létezik. A felszínesebb típusban az igaz állítás ellentéte hamis. A mélyebb típusban az igaz állítás ellentéte egyaránt igaz. (N...
A siker záloga: a helyes célkitűzés.
Kelt: 04 február 2013, 08.20
Rovat: Napi útravaló
A siker záloga: a helyes célkitűzés.
Vendégkönybemben ma valaki úgy fogalmazott: folyamatban van élete rendbe tétele. Elgondolkodtam, mit is jelenthet ez a folyamat. Ha nem vigyázunk, akkor a ...
Irritábilis bél, biofeedback és pszichoterápia.
Kelt: 24 január 2013, 20.17
Rovat: Egész-ség, filozófia
Irritábilis bél, biofeedback és pszichoterápia.
Orvosi kongresszuson meglehetősen régóta nem szerepeltem tudományos előadással. A hétvégén megtettem, és miközben a hallgatóság arcain tükröződő...
Békés Karácsonyt!
Kelt: 21 december 2012, 12.01
Rovat: Vegyes
Békés Karácsonyt!
"Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé...
Holografikus univerzum és barkoba.
Kelt: 20 december 2012, 22.16
Rovat: Egész-ség, filozófia
Holografikus univerzum és barkoba.
A barkoba-játék működés közben leplezi le a holografikus tudatot. Hogyan? Kaliforniai kutatók a minap publikáltak egy vizsgálatot, melyben azt próbál...
A merevedési zavar.
Kelt: 27 november 2012, 20.40
Rovat: Egész-ség, filozófia
A merevedési zavar.
A merevedési zavar járvány. Gyógyszere nem a Viagra vagy Cialis, hanem a bátor önvizsgálat. ...
Végbélrepedésre: szike helyett medencefenék torna.
Kelt: 24 október 2012, 20.34
Rovat: Egész-ség, filozófia
Végbélrepedésre: szike helyett medencefenék torna.
A krónikus végbélrepedés elfogadott sebészi megoldása a végbél záróizomzatának részleges átvágása. A kőbaltás módszer rutinszerű alkalmazá...
Korunk hisztériája: az irritábilis bélbetegség.
Kelt: 18 október 2012, 12.52
Rovat: Egész-ség, filozófia
Korunk hisztériája: az irritábilis bélbetegség.
A funkcionális bélbetegek 44 százaléka korai éveiben szexuális vagy fizikai erőszak elszenvedője volt. (Ref.) A döbbenetes tanulmányt két évtizede pu...
Végbélrepedés: gyilkosan fáj, de nem öl!
Kelt: 11 szeptember 2012, 10.39
Rovat: Egész-ség, filozófia
Végbélrepedés: gyilkosan fáj, de nem öl!
Egy balesetes széklet alkalomadtán tör-zúz, repeszt. Az éles, dermesztő fájdalom órákig kitart, majd lassan csillapodik. Azonban közeleg a következő ...
Megszűnt a webgaléria.
Kelt: 29 augusztus 2012, 08.43
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Megszűnt a webgaléria.
Oldalaimra ismételten visszalátogató vendégeimnek talán feltűnhet: megszűnt a "vastagbél webgaléria". A sebészet, proktológia, endoszkópia beavatkoz...
Megfosztottak doktori címemtől...
Kelt: 28 június 2012, 17.40
Rovat: Vegyes
Megfosztottak doktori címemtől...
A minap úgy jártam, mint Schmitt Pál: megfosztottak doktori címemtől. Az elégedetlen beteg, aki lefestette névtáblámon a hivalkodó „dr” előtagot,...
Hálapénz.
Kelt: 28 június 2012, 07.29
Rovat: Politika és közélet blog
Hálapénz.
Ritkán politizálok, de most kivételt teszek. A napokban hatályba lép az egészségügyi kormányzat legújabb szánalmas rendelete a hálapénz témaköréb...