Payday Loan

Vastagbéltükrözésre vár? Nem kell halálközeli élménynek lennie.

 
Kezdőlap

Friss blog-bejegyzések:


Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
Kelt: 15 március 2017, 09.46 , Rovat: Politika és közélet blog
Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
A hírek szerint 2018-tól végre tényleg elindul hazánkban is a népesség-szintű, központi behíváson alapuló, szervezett vastagbélrák szűr...
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Kelt: 26 február 2017, 21.30 , Rovat: Politika és közélet blog
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Politikai üzenetekkel ritkán terhelem a szakmai jellegű vastagbél oldalt, bár meglehetősen sarkos véleményem van a rothadó magyar közéletrő...
ÁRVÁLTOZÁS!
Kelt: 02 január 2017, 09.52 , Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
ÁRVÁLTOZÁS!
Kedves Betegeim! A rezsicsökkentés sajnos nem gyűrűzött be a rendelésemre, ezért 2017. januárjától emelek a szolgáltatási árakon. A megle...
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
Kelt: 08 július 2016, 14.59 , Rovat: Politika és közélet blog
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
"Sohasem lennék egy olyan klubnak a tagja, amelyik elfogadna engem tagjának." (Woody Allen) Tegnap régi ismerősöm hívta fel a figyelmem, hogy...
Mi az a proktológia?
Kelt: 01 május 2016, 06.55 , Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Mi az a proktológia?
A proktológia: a végbéltájék problémáival foglalkozó orvosi szakterület. A témakör illusztrálására ma találtam egy rendkívül beszédes...

Követné az újdonságokat?

Alább feliratkozhat a friss hírek követésére.

Feliratkozás

Címének megadásával 1-2 havonta hírlevelet kaphat, melyben a rendelést érintő hírek, újdonságok, friss blogbejegyzések, továbbá az újabb betegtájékoztatók találhatók.
Adatait természetesen kényszervallatás alatt sem adom át harmadik félnek.
2014. december 27. szombat, 10:57

A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (1.)

(Első rész.)
Miért hoz oly’ kevés örömet e nagyszerű tudomány,
mely munkát spórol, és könnyű élethez segít?
Az egyszerű válasz ennyi:
Mert még nem tanultuk meg érzékenyen használni.
(Albert Einstein, 1931.)

orok-elet-ingyen-sorA komplementer gyógyászatról három írásban kívánok személyes véleményt formálni. Előbb kifejtem, hogy ismereteink szerint a tudás alapú társadalomban miért virágzik tovább az irracionális gyógyászat, és érvelni fogok amellett, hogy ez szükségszerűen így is marad – minden racionális sarlatán-üldözés ellenére. A második részben a gyakorló orvos szemszögéből bemutatom, hogy mennyire kártékony lehet humán gyógyászatban a szkeptikus tudomány, és az alternatív/komplementer gyógyászat elleni totális hadviselés. A folytatásban pontosabb definíciót javaslok az alternatív és komplementer gyógyítás elkülönítésére. Az irracionális gyógymódok kusza territóriumából körülhatárolom annak üldözést érdemlő formáit, nagyobb civil kontrollt igénylő megnyilvánulásait, a szabad gyakorlásra érdemes részét, és nem utolsó sorban azt, ami ütlegelés helyett a tudomány aktív támogatását igényelné. Végezetül megkockáztatok néhány konkrét javaslatot a fentiek gyakorlatba ültetését illetően.

 

………….

rnykboksz

Az alternatív gyógyászat szabályozatlan piaca bővelkedik ostoba áltudományos csoda-gyógymódok ígéretében, az akadémikus orvoslás válaszképpen szkeptikus indulattal küldi pokolra a teljes komplementer medicinát. Az elszánt boszorkányüldözés karizmatikus alakja Boldogkői professzor úr, aki évek óta keresztes hadjáratot folytat (1) az áltudományos badarságok ellen. "A fő probléma nem az, hogy a hagyományos orvoslás nem nyújtja ki a kezét az alternatív medicina felé, hanem, hogy nem löki ki azt a szemétdombra, ehelyett hagyja burjánzani.” – állítja a biológus professzor. (2) Nos, a gyakorló orvos éppen ellenkezőleg látja a problémát. A biológiai paradigmára épített gyakorlati orvoslás ezer sebből vérzik, és amikor posztmodern korunk keresztes lovagja tudomány nevében ütlegel, valójában árnyékbokszot vív – az intézményes orvoslás belső ellentmondásainak felszámolása helyett.

Miért idejétmúlt a komplementer medicina kirekesztése?

A komplementer medicina elleni totális háború ma korszerűtlen. Amikor a medicina egyénre szabott terápiát ígér, a korszerű hadászatban pedig kéményen belopódzó drón emeli ki a célszemélyt az ellenség tömegéből, akkor „politikailag nem korrekt” szőnyegbombázással irtani a civilekkel zsúfolt, differenciálatlan ellenséget. Az alulszabályozott komplementer medicina nem mentes az elvadult butaságoktól, de jobb sorsra érdemes, jó szándékú és őszinte segítők tömegét is rejti, akik a (helytelenül meghúzott) frontvonal mögött valójában az orvostudomány céljait támogatnák – ha azt hagyná az intézményesült orvoslás tudományos gőgje.

 Születésekor a racionális tudománynak szigorúan el kellett határolódnia a vallásos hiedelmektől azért, hogy definiálhassa önmagát. A racionális megismerés határozott játékszabályaival egy fejlettebb gondolkodási keretet teremtett, és példátlan technológiai fejlődést produkált. Ma is a racionális tudomány kínálja a megismerés legmegbízhatóbb útjait. Amikor azonban a racionális tudomány művelője gőgösen azt állítja, hogy a megismerés egyetlen útját kínálja, akkor személyiség szintjén, és filozófiai értelemben is visszahullik ugyanabba az irracionalitásba, ahonnan előemelkedett.

A tudományos orvoslás vitathatatlanul győzött babona felett. A sarlatánok kora lejárt, és az orvostudománynak évszázadok óta nincs alternatívája. Sikertörténetek sora, és könyvtárnyi evidencia bizonyítja, hogy a racionális megismerésre alapozott medicina minden vajákolásnál hatékonyabb. Ennek ismeretében érthetetlennek tűnik, hogy miből táplálkozik az új keletű, erősödő társadalmi igény az irracionális kuruzslásra. Minden értelmes embert irritál a médiát és a közösségi felületeket elárasztó parasztvakítás. A butaságok árhulláma azonban csak kiszolgálni igyekszik egy valós társadalmi igényt, piaci keresletet – melynek mozgatója az intézményes orvoslásba vetett bizalom megroppanása. A korábban már kiérdemelt, feltétel nélküli bizalom érthetetlen és radikális megingásakor viszont az okos lépés nem a legyőzött „ellenség” feltámasztása, és új hadüzenet hirdetése régi babonák ellen.

Az okos lépés a nyitott, megengedő attitűd mellett annak megértése, hogy mit üzen az irracionalitásra irányuló társadalmi igény – egy sikeres, de szigorúan racionális orvoslás mellett.

nem-erre-gondoltam

Az alternatív/komplementer gyógyászat nem azért virágzik újra, mert a népesség elbutult, hanem azért, mert a gyakorlati orvoslás korszerűtlenné vált. (Filozófiai keretét kinőtte.) A biológián alapuló materiális orvosi paradigma genetikailag meghatározott sejt-csomagokat kíván orvosolni, melyek másodlagos működési mellékterméke a psziché. A hangsúlyozottan materialista orvosképzésben a pszichológia jelentéktelen mellékvonallá aszalt, minimális óraszámban tanított, éppen hogy megtűrt diszciplína. Jellemző módon az orvosi pszichológiát „magatartástudományi intézetben” oktatják, ami a pszichológia régen meghaladott behaviorista irányvonalát idézi. Egy évszázaddal ezelőtt (3) úttörő kísérlet volt racionális tudományt faragni a pszichológiából, de már idejétmúlt. A behaviorizmus a redukcionista tudomány pszichológiája: elve szerint a részek gondos összegyűjtögetése elvezet az egészig - patkányok viselkedéséből megfejthető a komplex emberi viselkedés. Kritikusaik találó megállapítása szerint a patkányok gondos megfigyelése szinte mindent elárult a patkányokról - de vajmi keveset az emberről. A magatartástudomány legtöbb állítását (tiszta lappal születünk, a morális viselkedés operáns kondicionálásra épül, stb.) régen cáfolta a szemantika, episztemológia, majd kognitív pszichológia (4). A kísérleti pszichológia világosan bizonyítja, hogy a magatartástudomány által nem vizsgált „fekete dobozban” lapul az a minőségi különbség, ami a patkány fölé emel bennünket – a biológiai paradigmába szorult orvosképzés ebből a tudásból mégsem tud többet befogadni, mint a közvetlenül megfigyelhető viselkedést.

Magatartástudományt oktatni ma pszichológia helyett éppen annyi, mint orvoslást tanítani gyógyítás helyett.

Az orvos komplex emberkép és önismeret helyett ma leginkább betegséglistát, diagnosztikus és terápiás protokollokat kap az egyetemtől. Fejlődéslélektan és pszichopatológia érdemi ismerete nélkül az orvos olyan, mint az egyszeri ember, kinek egyetlen szerszáma a kalapács: hajlamos mindent szögnek nézni.

A beteg belső élményvilága, érzései, félelmei, és hiedelmei ma nem szerepelnek a betegség biológiai képletében. A psziché csak az idegsejtek szertelen játékából következő szerencsétlen epifenomén, mely leginkább csak akadályozza a biomechanikus szervíz-munkát. Az intézményes medicina réme az autonóm beteg, kinek saját akarata, elképzelése van, igényeket támaszt és aktívan részt kíván venni a saját gyógyulásában. (A gyakorló orvos mumusa a kolléga, az „eü. dolgozó”, a pedagógus, jogász, és a többi „nehéz beteg”. A beteg képzettsége: független rizikófaktor…) A biomechanikus orvos jogos elvárása, hogy egy sejt-csomag ne problémázzon, – az orvostudományhoz úgysem ért. Az optimális beteg végtelenül türelmes (patient), mindennel kooperál, nem akadékoskodik, gyorsan fizet, elégedett, és diszkréten távozik. A jó beteg passzívan elszenvedi az orvoslást; beleegyező nyilatkozatával lemond szuverenitásáról és átadja a gyógyulás felelősségét. Már a kórház kapujában megfosztják autonómiájától (elveszik a ruháját), újszülettel megegyező jogi státuszt és karkötőt kap, és („saját biztonsága érdekében”) kerekesszékben tologatják akkor is, ha járóképes. A jó beteg passzív munkadarab, ezért igazítani kell az orvostechnológiához. Egy találó internetes hozzászólás szerint az orvos számára a beteg: egy TAJ-számmal körülírt sziluett.

one-size_does_not_fit_all

Az intézményes környezet óhatatlanul személytelen, de sajnos itt ennél sokkal többről van szó. Az orvostudomány egyoldalú, diszkriminatív biológiai paradigmája súlyosan torzítja az orvoslást, és eltagadja a beteg ember autonóm személyiségét, belső megéléseit, szellemi, spirituális igényét. A kísérletes pszichológia bőséges evidenciával igazolja, hogy a pszichés tényező elhanyagolhatatlan a gyógyulásban. Az intézményes orvoslás azonban továbbra sem respektálja ezt a szükségletet, ezért teljesen természetes, hogy a beteg intézményen kívül, alternatív/komplementer útvonalakon fogja megkeresni a saját, személyre szabott kiegészítő terápiáját. Korszerűtlen ma az olyan orvostudomány, mely nem egyformán képviseli a beteg testi gyógyítását, és pszichés igényeinek kiszolgálását. Az orvosi tévhittel ellentétben pedig a beteg nem pusztán empátiát, megfelelő pszichés vezetést igényel, hanem teljes személyiségének, hiedelmeinek, pszichés/spirituális megéléseinek elfogadását és támogatását.

Sajátos ellentmondás ma tudomány nevében csatát indítani az alternatív/komplementer gyógyászat ellen, mely éppen az orvostudomány érzéketlensége miatt virágzik újra.

A gyógyító hit erősebb, mint a racionális orvoslás!

Az irracionalis gyógyászat elleni háború nem csak korszerűtlen, de bukásra ítélt, mert figyelmen kívül hagyja az evolúciós biológia és fejlődéslélektan evidenciáit. A racionális orvoslás paradox módon éppen a tudomány nevében választott olyan ellenséget, mely a tudományos ismereteink szerint legyőzhetetlen. A tudományos ráció eszközeivel nem lehet legyőzni vallásos hiedelmet – csak megérteni, elfogadni, és felhasználni lehet azt.

hierarchyIdegrendszerünk hierarchikus rendben egymásba ágyazott hálózatok szuperhálózata (5). A magasabb szerveződési szint (és elmeműködés) csak az alatta fekvő struktúra zökkenőmentes működésére épülhet fel. Profán egyszerűsítéssel a racionális elmeműködést reprezentáló agykéreg csak akkor működik, ha ezt megalapozza az alacsonyabban szervezett „érzelmi agy” (limbikus rendszer), mely csak akkor dolgozik, ha az alatta szervezett életfontos központok (agytörzs) sértetlenek. A hierarchia határozott egyirányúságot jelent: agykéreg nélkül lehet élni (apalliumos szindróma), de agytörzsi károsodással nem lehet gondolkodni.

Irracionális hiedelmeink súlyának megértéséhez tudnunk kell, hogy a racionális ember is csak átmenetileg időz racionális tudatállapotban. Alszik és álmodik, tudattalan hiedelmek mentén szeret és gyűlöl, intellektuális eszköztára és gondolkodási kerete sajátos dinamikával reagál a környezet kihívásaira.

Hogyan viszonyul egymáshoz ősi ösztön, érzelem, és logikus gondolkodás?

A racionális logika egy sérülékeny evolúciós konstrukció, és csak akkor működik, ha alapjai ezt megtámogatják. Maslow (6) szükségleteink hierarchiáját ismerte fel, Piaget kutatásai (7) a kognitív fejlődés egymásra épült struktúráit igazolták, Kohlberg (8) a morális fejlődés lépcsőit vizsgálva találta ugyanezt az egymásra utaltságot. Egy magasabb tudati, kognitív, vagy morális szint csak akkor működik, ha alatta rend van, és fordítva: vész esetén a legfejlettebb áll le először, a biztos alap pedig menti a menthetőt. Stressz-helyzetben a magasabb kongitív funkciók leállnak, és egy alacsonyabban strukturált, de életképesebb üzemmód veszi át az irányítást. A rettegő ember nem gondolkodik, az éhező pedig még kevésbé. Fejlett intellektuális funkcióink csak akkor működnek, ha érzelmileg stabil környezetben próbálunk gondolkodni. Mindennapos tapasztalás, hogy düh és félelem megbénítja a gondolkodást. Ha a fenyegetés életveszélyes, akkor gazdag érzelmi palettánk is beszűkül, és végül egyetlen prioritás marad: a túlélés.

Tartós stressz esetén ugyanezt a regresszív utat járjuk be. A krónikus vészhelyzet először a gondolkodást fékezi, majd eltompítja az érzelmeket, és alapvető túlélési üzemmódba ereszkedünk. (Extrém történelmi példát kínál a náci lágerlakók szomorú és végletes regressziója. Aktuális példa a hazai politikai közélet elitista, autoriter torzulása, amit a gondolkodás-korlátozó egzisztenciális félelem miatt előbb eltűrünk, később érzelmileg is immunissá válunk a perifériára szorított 4 millió honfitársunk nyomorúságára.)

Életösztön, érzelem, és logikus gondolkodás viszonya tehát hierarchikus: előbbiekre épül az utóbbi, és szorított helyzetben a ráció szertefoszlik. A személyiségfejlődés folyamatában hasonló hierarchiában épülnek egymásra kognitív sémáink. Piaget rendszerében a művelet előtti, konkrét műveleti, majd formális műveleti szintek gondolkodási keretei ugyanezen dinamikát mutatják. A három szint előbb archaikus/mágikus, majd mitikus/vallásos, később racionális világképben nyilvánul meg, azok viszonyulása pedig a már jól ismert hierarchikus mintázatban alakul: a racionális-logikus világunk a leginkább sérülékeny.  Vészhelyzetben először a racionális paradigma omlik össze bennük, és ami új életre kel: az ősrégi, mitikus-vallásos pre-racionális hiedelemvilág. Ez a gondolkodási keret stabil, és megközelíthetetlen a racionális magasságból.

A komplementer medicina kínálatának jelentős része a mitikus/vallásos kognitív sémában működik, ezért a racionális tudomány eszközeivel elpusztíthatatlan!

Orvosi kontextusban a személyes vészhelyzetet úgy nevezzük: betegség. A beteg ember természetes reakciója a regresszió, ezért nem meglepő, hogy betegsége esetén a legfejlettebb gondolkodó is hajlamos lesz vallás felé hajlani, és áltudományos ígéreteknek bedőlni. Innen származik a „józan ésszel” megmagyarázhatatlan affinitás az irracionális, áltudományos, csodát ígérő alternatív gyógymódok iránt.

Összefoglalás.

Az irracionális gyógyászat feltámadását egyfelől a biológiai paradigma korlátaiba ütközött intézményes medicina elégtelensége provokálja. Másfelől a beteg embert törvényszerű regresszióba késztetik a természet hierarchikus (holarchikus) építési elvei, ezért releváns segítség nélkül a pre-racionális hiedelemvilágba menekül, ami racionális eszközökkel elpusztíthatatlan. Egyik oldalt sem segíti az áltudomány pellengérre állítása, és az alternatívák válogatás nélküli, szkeptikus szemétre dobálása.

Itt be is fejezhetném annak elemzését, hogy miért ellentmondásos ma keresztes hadjáratot hirdetni minden gyógyítás ellen, ami irracionális. A folytatásban azonban tovább megyek, és bemutatom, hogy a gyakorlati orvoslás szempontjából a beteg irracionális igényeinek megtagadása nem csak elhibázott, hanem kártékony. Végezetül az alternatív és komplementer gyógyászat pontosabb definícióját javaslom, ami körülhatárolja a kiegészítő gyógyászat értékes részeit. A bio-mechanikus orvoslás csak akkor tudja meghaladni szorító kereteit, ha integrálja azt, ami hiányzik belőle: a hiteles komplementer gyógyászat által képviselt, nélkülözhetetlen pszichés/spirituális aspektust. Folyt. köv.

Békéscsaba, 2014. december 27.

Szűcs Zoltán, késes gyomorvos.

Referenciák.

  1. Boldogkői Zsolt: A tudomány keresztes lovagja
  2. Boldogkői Zsolt: Összeölelkezzen-e tudomány áltudománnyal?
  3. Watson, J. B. (1913). Psychology as the Behaviorist Views it. Psychological Review, 20, 158-177.
  4. Chomsky, Noam: Language and Mind. publ. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. (1968.)
  5. Meunier et al.: Modular and hierarchically modular organisation of brain networks.Front. Neurosci., 08 December 2010
  6. Maslow, A.H. : A theory of human motivation. Psychological Review 50 (4) 370–96. (1943.)
  7. Piaget, J. : Origins of intelligence in the child. London: Routledge & Kegan Paul. (1936.)
  8. Kohlberg, Lawrence: The Development of Modes of Thinking and Choices in Years 10 to 16. Ph. D. Dissertation, University of Chicago. (1958.)


Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
Kelt: 15 március 2017, 09.46
Rovat: Politika és közélet blog
Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
A hírek szerint 2018-tól végre tényleg elindul hazánkban is a népesség-szintű, központi behíváson alapuló, szervezett vastagbélrák szűrés. Miutá...
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Kelt: 26 február 2017, 21.30
Rovat: Politika és közélet blog
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Politikai üzenetekkel ritkán terhelem a szakmai jellegű vastagbél oldalt, bár meglehetősen sarkos véleményem van a rothadó magyar közéletről, és a m...
ÁRVÁLTOZÁS!
Kelt: 02 január 2017, 09.52
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
ÁRVÁLTOZÁS!
Kedves Betegeim! A rezsicsökkentés sajnos nem gyűrűzött be a rendelésemre, ezért 2017. januárjától emelek a szolgáltatási árakon. A meglepetések e...
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
Kelt: 08 július 2016, 14.59
Rovat: Politika és közélet blog
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
"Sohasem lennék egy olyan klubnak a tagja, amelyik elfogadna engem tagjának." (Woody Allen) Tegnap régi ismerősöm hívta fel a figyelmem, hogy szerepele...
Mi az a proktológia?
Kelt: 01 május 2016, 06.55
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Mi az a proktológia?
A proktológia: a végbéltájék problémáival foglalkozó orvosi szakterület. A témakör illusztrálására ma találtam egy rendkívül beszédes illusztr...
Vastagbélrák, és élelmiszeripar.
Kelt: 29 január 2016, 16.00
Rovat: Egész-ség, filozófia
Vastagbélrák, és élelmiszeripar.
Hazánkban évente mintegy 8.000 új vastag- és végbélrákos megbetegedés fordul elő. A vastagbélrák mindkét nemben a harmadik leggyakoribb daganat, é...
Előadás: Test és psziché a rák gyógyításában.
Kelt: 09 november 2015, 17.59
Rovat: Egész-ség, filozófia
Előadás: Test és psziché a rák gyógyításában.
Szeretettel várunk mindenki. Belépő ára: egy mosoly....
Milyen volt a sebészeten?
Kelt: 20 október 2015, 16.43
Rovat: Webnapló-általános
Milyen volt a sebészeten?
Kedves egykori betegeim! Egy leendő diplomás ápolónő keresett fel a kéréssel, hogy segítsek anyagot gyűjteni dolgozatához. Vastag-, és végbéldagana...
Gouranga - azaz: légy jól!
Kelt: 20 október 2015, 15.50
Rovat: Webnapló-általános
Gouranga - azaz: légy jól!
Daganatos betegek mentálhigiénés, szichés támogatására induló ingyenes csoportok Békéscsabán. Őszintén ajánlom a Gouranga Egyesület által szervez...
Vastagbél.hu - hamarosan mobilon is.
Kelt: 22 augusztus 2015, 05.11
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Vastagbél.hu - hamarosan mobilon is.
Tisztelt olvasóim! A vastagbel.hu oldal története során egyre több érdeklődőt vonz, és kifejezetten meglepőnek tartom, de mindenféle SEO (Search Engi...
A végbélrák vicces dolog. (Haldane szerint.)
Kelt: 27 július 2015, 20.26
Rovat: Vegyes
A végbélrák vicces dolog. (Haldane szerint.)
J.B.S. Haldane evolúciós biológus végbélrákban szenvedett, és a történetét 1964-ben rímekbe szedve örökítette meg. Nem állom meg, hogy ide ne cit...
A krónikus emésztőszervi fájdalom.
Kelt: 12 július 2015, 12.05
Rovat: Egész-ség, filozófia
A krónikus emésztőszervi fájdalom.
Az orvosilag nehezen érthető, visszatérő emésztőszervi fájdalom idegrendszeri hátterét, és annak kezelési lehetőségeit boncolja az alábbi előadás...
Napi útravaló.
Kelt: 28 január 2015, 19.02
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló.
 Az inger és válasz között mindig találni teret. Ebben a térben rejtezik a hatalom, mellyel dönthetünk válaszunkról. A válaszunkban lapul a sza...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (3.)
Kelt: 12 január 2015, 21.47
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (3.)
A második részben leszedtem a keresztvizet a gyakorlati orvoslásról, mely évtizedek óta a kenyerem adja. Most elégtételt kínálok a tudománynak, de f...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (2.)
Kelt: 03 január 2015, 17.37
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (2.)
A biomechanikus orvoslás ellentmondásai. Az előző írásban kifejtettem, hogy a miért korszerűtlen fél évezred tudományos eredményeivel a hátunk mög...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (1.)
Kelt: 27 december 2014, 10.57
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (1.)
(Első rész.) Miért hoz oly’ kevés örömet e nagyszerű tudomány, mely munkát spórol, és könnyű élethez segít? Az egyszerű válasz ennyi: Mert...
Az orvostudomány korlátairól.
Kelt: 14 december 2014, 18.53
Rovat: Egész-ség, filozófia
Az orvostudomány korlátairól.
„Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem.” (rés...
Gondolatok orvoslásról és gyógyításról.
Kelt: 11 december 2014, 21.02
Rovat: Egész-ség, filozófia
Gondolatok orvoslásról és gyógyításról.
(A cikk pdf formában) Az orvos kezel, a természet gyógyít. (Gaius Petronius Arbiter) Boldogkői professzor úr sarlatán-vadászata évek óta borzolja a ...
Laktóz (tejcukor) érzékenység - avagy a boci bosszúja.
Kelt: 26 június 2014, 09.28
Rovat: Egész-ség, filozófia
Laktóz (tejcukor) érzékenység - avagy a boci bosszúja.
Az orvosegyetem évei során egyszer vittek bennünket üzemlátogatásra, mely történetesen egy tejgyár volt. Sokáig nem ittam tejet utána, bár a trauma a...
A kontaminált vékonybél maszlag.
Kelt: 24 június 2014, 18.12
Rovat: Egész-ség, filozófia
A kontaminált vékonybél maszlag.
Ha megmagyarázhatatlan emésztőszervi panaszokra kell álbetegségeket kreálni, akkor az orvostudomány leleménye határtalan. Akinek az irritábilis bélbet...
A gyulladásos bélbetegség genetikai mítosza.
Kelt: 14 június 2014, 19.00
Rovat: Egész-ség, filozófia
A gyulladásos bélbetegség genetikai mítosza.
A minap két Krisna-tudatú beteg fordult meg nálam. Egyikük a gyulladásos bélbetegség legsúlyosabb klinikai formájában (toxikus megacolon) szenvedett n...
Frissítő fuvallat az orvosképzésben?
Kelt: 05 június 2014, 12.16
Rovat: Egész-ség, filozófia
Frissítő fuvallat az orvosképzésben?
Az előző blog-bejegyzésekben feltettem két diasort, melyek a Szegedi Egyetem Általános Orvosi Karán elhangzott két előadás vázlatát tartalmazzák: A...
Nehezen emészthető problémák.
Kelt: 08 május 2014, 08.09
Rovat: Egész-ség, filozófia
Nehezen emészthető problémák.
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Magatartástudományi Intézete által szervezett, "A pszichoszomatikus-Integratív medicina elmélete és gy...
Az emésztőszervi fájdalom fantoma.
Kelt: 24 április 2014, 08.25
Rovat: Egész-ség, filozófia
Az emésztőszervi fájdalom fantoma.
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Magatartástudományi Intézete által szervezett, "A pszichoszomatikus-Integratív medicina elmélete és gyak...
Alváz- és üregvédelem.
Kelt: 19 március 2014, 09.32
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Alváz- és üregvédelem.
Valahányszor erősen szomatizáló beteg keres fel, eszembe jut egy hirdetés, melyet hónapokkal ezelőtt megfogalmaztam, de végül soha nem adtam fel: Alvá...
Mai kép: fázis tranzíció.
Kelt: 20 január 2014, 08.19
Rovat: Napi útravaló
Mai kép: fázis tranzíció.
A FINA úszó VB-ről, Barcelonából származó felvétel címe: fázis átmenet. Különösen annak lehet insipráló, aki tanulmányozta Ilya Prigogine munk...
Kólából minőségi zene.
Kelt: 15 január 2014, 09.13
Rovat: Zene, színház és mozi
Kólából minőségi zene.
A Coca Cola talán egyetlen építő jellegű hozománya a cég által 2008-ban, Pakisztánban felépített Coke stúdió, ahol ismert és kevésbé ismert helyi...
Miért halt meg Paul Walker HALÁLOS IRAMBAN?
Kelt: 08 december 2013, 20.54
Rovat: Egész-ség, filozófia
Miért halt meg Paul Walker HALÁLOS IRAMBAN?
Mert a való élet nem movie. (Paul Walker és James Dean emlékére - Erdős Alpár tollából:) ...
Orvostudomány és pszichológia szintézise: a boltív kép oldala.
Kelt: 12 november 2013, 19.50
Rovat: Egész-ség, filozófia
Orvostudomány és pszichológia szintézise: a boltív kép oldala.
A pusztán testi-anyagi keretek közé szorított orvostudomány elérkezett saját határaihoz. A pszichológia ezenközben tudománnyá érett. A két folyamat...
Egyetemre vonul az ellenkultúra???
Kelt: 08 október 2013, 18.05
Rovat: Egész-ség, filozófia
Egyetemre vonul az ellenkultúra???
Szívmelengető és egyben demesztő hírt kaptam ma. A Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, egykori évfolyamtársam kerese...
A szíriai válság margójára.
Kelt: 11 szeptember 2013, 19.45
Rovat: Politika és közélet blog
A szíriai válság margójára.
A politika meglehetősen kevéssé érdekel. A világpolitika hozzáértői szerint e hetekben dől el, hogy az USA Irak és Afganisztán után vajon Szíriát i...
Napi útravaló: megbocsátás és gyógyulás.
Kelt: 21 augusztus 2013, 08.09
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: megbocsátás és gyógyulás.
"Talán nem tudjuk, hogyan kellene megbocsátani, talán még nem is akarunk igazán. De maga a tény, hogy egyáltalán hajlandóak vagyunk megbocsátani - az e...
Napi útravaló: A tudomány becsületes szolgája.
Kelt: 06 július 2013, 20.37
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: A tudomány becsületes szolgája.
A tudomány meg nem alkuvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfeljebb nagyobb kerülőt tesz, míg elérkezik a felismeréshez, hogy minden...
Könyvajánló. Áldás és állhatatosság.
Kelt: 17 május 2013, 19.06
Rovat: Egész-ség, filozófia
Könyvajánló. Áldás és állhatatosság.
Spiritualitás és gyógyulás - Treya Killam Wilber élete és halála. Élni és meghalni ezernyi módon lehet. De élni és meghalni egyféle módon érdemes...
A tudatos fogyókúra.
Kelt: 24 március 2013, 22.51
Rovat: Egész-ség, filozófia
A tudatos fogyókúra.
Miben rejlik a túlsúly makacssága? A felesleges kilókkal hadakozó gyakran évtizedekig kilátástalan küzdelmet vív kalóriákkal, éhséggel és bűntuda...
Cipő halála - és szinkronicitás.
Kelt: 12 március 2013, 16.06
Rovat: Zene, színház és mozi
Cipő halála - és szinkronicitás.
A Republic hangja tovább indult. Szomorú hír ez mindenkinek, akit nosztalgikus emlékek, érzelmi szálak fűznek a zenekarhoz. Cipő populáris dallamokba cs...
Mi a baj a medicínával?
Kelt: 07 március 2013, 11.47
Rovat: Egész-ség, filozófia
Mi a baj a medicínával?
A 17-18. századi tudományos fordulatban gyökerező "modern" orvoslás utóbb végzetesnek tűnő tévedésre épül: szétválasztotta testet és szellemet. E...
Napi útravaló: Paradoxon.
Kelt: 23 február 2013, 13.56
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: Paradoxon.
Korunk paradoxona, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk.Szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk.Többet költ...
Napi útravaló - az igazság.
Kelt: 22 február 2013, 11.16
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló - az igazság.
Kétféle igazság létezik. A felszínesebb típusban az igaz állítás ellentéte hamis. A mélyebb típusban az igaz állítás ellentéte egyaránt igaz. (N...
A siker záloga: a helyes célkitűzés.
Kelt: 04 február 2013, 08.20
Rovat: Napi útravaló
A siker záloga: a helyes célkitűzés.
Vendégkönybemben ma valaki úgy fogalmazott: folyamatban van élete rendbe tétele. Elgondolkodtam, mit is jelenthet ez a folyamat. Ha nem vigyázunk, akkor a ...
Irritábilis bél, biofeedback és pszichoterápia.
Kelt: 24 január 2013, 20.17
Rovat: Egész-ség, filozófia
Irritábilis bél, biofeedback és pszichoterápia.
Orvosi kongresszuson meglehetősen régóta nem szerepeltem tudományos előadással. A hétvégén megtettem, és miközben a hallgatóság arcain tükröződő...
Békés Karácsonyt!
Kelt: 21 december 2012, 12.01
Rovat: Vegyes
Békés Karácsonyt!
"Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé...
Holografikus univerzum és barkoba.
Kelt: 20 december 2012, 22.16
Rovat: Egész-ség, filozófia
Holografikus univerzum és barkoba.
A barkoba-játék működés közben leplezi le a holografikus tudatot. Hogyan? Kaliforniai kutatók a minap publikáltak egy vizsgálatot, melyben azt próbál...
A merevedési zavar.
Kelt: 27 november 2012, 20.40
Rovat: Egész-ség, filozófia
A merevedési zavar.
A merevedési zavar járvány. Gyógyszere nem a Viagra vagy Cialis, hanem a bátor önvizsgálat. ...
Végbélrepedésre: szike helyett medencefenék torna.
Kelt: 24 október 2012, 20.34
Rovat: Egész-ség, filozófia
Végbélrepedésre: szike helyett medencefenék torna.
A krónikus végbélrepedés elfogadott sebészi megoldása a végbél záróizomzatának részleges átvágása. A kőbaltás módszer rutinszerű alkalmazá...
Korunk hisztériája: az irritábilis bélbetegség.
Kelt: 18 október 2012, 12.52
Rovat: Egész-ség, filozófia
Korunk hisztériája: az irritábilis bélbetegség.
A funkcionális bélbetegek 44 százaléka korai éveiben szexuális vagy fizikai erőszak elszenvedője volt. (Ref.) A döbbenetes tanulmányt két évtizede pu...
Végbélrepedés: gyilkosan fáj, de nem öl!
Kelt: 11 szeptember 2012, 10.39
Rovat: Egész-ség, filozófia
Végbélrepedés: gyilkosan fáj, de nem öl!
Egy balesetes széklet alkalomadtán tör-zúz, repeszt. Az éles, dermesztő fájdalom órákig kitart, majd lassan csillapodik. Azonban közeleg a következő ...
Megszűnt a webgaléria.
Kelt: 29 augusztus 2012, 08.43
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Megszűnt a webgaléria.
Oldalaimra ismételten visszalátogató vendégeimnek talán feltűnhet: megszűnt a "vastagbél webgaléria". A sebészet, proktológia, endoszkópia beavatkoz...
Megfosztottak doktori címemtől...
Kelt: 28 június 2012, 17.40
Rovat: Vegyes
Megfosztottak doktori címemtől...
A minap úgy jártam, mint Schmitt Pál: megfosztottak doktori címemtől. Az elégedetlen beteg, aki lefestette névtáblámon a hivalkodó „dr” előtagot,...
Hálapénz.
Kelt: 28 június 2012, 07.29
Rovat: Politika és közélet blog
Hálapénz.
Ritkán politizálok, de most kivételt teszek. A napokban hatályba lép az egészségügyi kormányzat legújabb szánalmas rendelete a hálapénz témaköréb...