Payday Loan

Lézeres aranyérműtét? Nyugodtan lapozzon tovább: ilyet itt nem talál!

 
Kezdőlap

Friss blog-bejegyzések:


Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
Kelt: 15 március 2017, 09.46 , Rovat: Politika és közélet blog
Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
A hírek szerint 2018-tól végre tényleg elindul hazánkban is a népesség-szintű, központi behíváson alapuló, szervezett vastagbélrák szűr...
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Kelt: 26 február 2017, 21.30 , Rovat: Politika és közélet blog
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Politikai üzenetekkel ritkán terhelem a szakmai jellegű vastagbél oldalt, bár meglehetősen sarkos véleményem van a rothadó magyar közéletrő...
ÁRVÁLTOZÁS!
Kelt: 02 január 2017, 09.52 , Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
ÁRVÁLTOZÁS!
Kedves Betegeim! A rezsicsökkentés sajnos nem gyűrűzött be a rendelésemre, ezért 2017. januárjától emelek a szolgáltatási árakon. A megle...
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
Kelt: 08 július 2016, 14.59 , Rovat: Politika és közélet blog
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
"Sohasem lennék egy olyan klubnak a tagja, amelyik elfogadna engem tagjának." (Woody Allen) Tegnap régi ismerősöm hívta fel a figyelmem, hogy...
Mi az a proktológia?
Kelt: 01 május 2016, 06.55 , Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Mi az a proktológia?
A proktológia: a végbéltájék problémáival foglalkozó orvosi szakterület. A témakör illusztrálására ma találtam egy rendkívül beszédes...

Követné az újdonságokat?

Alább feliratkozhat a friss hírek követésére.

Feliratkozás

Címének megadásával 1-2 havonta hírlevelet kaphat, melyben a rendelést érintő hírek, újdonságok, friss blogbejegyzések, továbbá az újabb betegtájékoztatók találhatók.
Adatait természetesen kényszervallatás alatt sem adom át harmadik félnek.
2014. december 14. vasárnap, 18:53

Az orvostudomány korlátairól.

„Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom,
de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem.”
(részlet a magyar orvosi esküből)

(pdf formátum)

perspectives

Boldogkői Zsolt tanszékvezető biológus professzor komplementer gyógyászatot támadó publicisztikái szükségtelen, és sajnálatos feszültséget keltenek egy olyan területen, mely boszorkányüldözés helyett régóta érdemelne inkább kreatív együttműködést. A hazai orvosképzés egyik fellegvárának elméleti intézetéből érkező kemény ítéletben szikrányi könyörület sincs a komplementer gyógymódokkal szemben. A szerző publicisztikája (1,2) karakteresen tükrözi az akadémikus nézőpont sajátos percepciós torzulását, ezért könnyű prédát kínál a tudományos világkép korlátainak szemléltetésére.

 

Először is nézzük az „ellenséget”. A komplementer és alternatív gyógyászat kuszaságába tartozik minden gyógymód, amit nem épített magába az alloterápiás jellegű intézményes medicína – mert tudományosan nem (vagy nem eléggé) bizonyított a hatása. Feltétlenül el kell azonban különítenünk ezen belül két típust. A népi-, és természetgyógyászat jellegű eljárások, étrendi ajánlások, és hasonló gyógymódok nem lépik át a tudományos világkép kereteit, ezek hatékonysága „evidence based” technikákkal vizsgálható. Sok szempontból az orvostudomány gyermekkorát képviselik e természetes eredetű anyagok és eljárások, melyek hatékony elemei sok mai gyógyszer és terápia alapját is jelentik. A gyermeket azonban nem szokás ütni-verni azért, mert még nem nőtt fel, így méltányosabb lenne az össztűztől elhatárolni ezeket a diszciplínákat. Az inkvizítori ambíció valódi célpontja a komplementer gyógymódok második típusa, mely empirikusan nem igazolt – vagy aligha igazolható. A transzperszonális pszichoterápia, ajurvedikus gyógyászat, akupunktúra, reiki, homeopátia, kineziológia, manuálterápia, és az energiagyógyászat ki tudja hány változata vélhetően azért vált ki heves sarlatán-vadászatot, mert elfogadása a racionális világkép elengedését igényelné. Boldogkői professzor úr olvasatában a gyógyítás szigorúan tudományos aktus, melyet az intézményes keretek között felkent orvos kizárólagos joggal művel. „A betegség és az egészség biológiai alapokon nyugszanak.” – állítja a biológus szerző, hogy igazolja legitimitását a gyógyítás teljes spektrumának megítélésére. Nos kétségtelenül: az egészség biológiai alapokon is nyugszik. Ama apró is szócska azonban megérdemel némi visszafogottságot. A WHO egészség-meghatározása például tartalmaz olyan fogalmakat, mint lelki, mentális, érzelmi, és szociális egészség, vagy belső béke. Komolyan tartok tőle, hogy belső békém alapját egyetlen biológus sem fogja megtalálni, ha pusztán kromoszómáim nukleotid-szekvenciájában keresi…

A gyógyulást illető személyes megélésem rezonálni látszik a népesség komoly hányadának megtapasztalásával. Közös élményünk, hogy a gyógyulás misztériuma nem nélkülöz bizonyos irracionális, mi több: spirituális (apage satanas!) elemeket, melyek nem hozzáférhetők az empirikus vizsgálat számára. Az orvos kúrálhat, de a gyógyulás mögött valami megfoghatatlan kvantum-ugrás (kognitív séma-törés?) rejtőzik, mellyel a beteg úgymond kiugrik az orvoslás által átfogható racionális regiszterből.

Excesszív formájában a racionalizmus dogmatizmushoz, az empirizmus pedig szkepticizmushoz vezethet, vagy miként Kant megfogalmazta: az érzéki szemléletek fogalmak nélkül vakok, a fogalmak szemléletek nélkül üresek.

A szerző nyíltan felvállalja szkepticizmusát, bár gondolataiban nem ritkán a dogmatikus elem is megvillan.

„…cikkeket közölnek és állásfoglalásokat tesznek közzé, mégpedig hierarchiáik legmagasabb szintjeiről.” (A dogma: a magasabb szinten posztoló véleménye fontosabb.)

„Az akupunktúráról szóló cikkem megjelenését követően a TV2 is elővette a témát, de nem orvos „szakértőt” hívtak, ezért az itt elhangzottakra nem reflektálok.” (A dogma: a szakértelem alapfeltétele az orvosi diploma.)

„…megkülönböztethetetlen a placebóhatástól (értsd: zéró hatás).” (A tudományos doktrina negálja azon betegeket /bizonyos tanulmányokban a bevont esetek 30-40 %-a!/, kik meggyógyulnak pusztán annak hiedelmétől, hogy meg fognak gyógyulni! Jó okkal feledkezik meg róluk, hiszen éppen ők rejtik az alternatív medicina varázslatát.) 

„Nincs gyakorlatom a fémek arannyá való átalakításában sem, mégis ki merem jelenteni, hogy ez közönséges laboratóriumi körülmények között nem lehetséges. Ez az állítás azért hiteles, mert ismerem a tudomány idevonatkozó tételeit.” (Nem igényel kommentárt. Ez a dogmatizmus kvintesszenciája.)

A dogmatizmus (még ha nem is túl szerencsés,) bocsánatos bűn egy biológus professzortól, aki orvosokat képez az orvosi doktrínára – hiszen ne menjen orvosegyetemre az, aki nem kíváncsi az orvostudomány hiedelemvilágára. Sokkal jobban elszomorít a szerző másik típusú kognitív disztorziója – a nyíltan erőszakolt tudományos szkepticizmus, mely minden immanens értéket, szépséget és művészi aspektust kipusztít a gyógyítás varázslatából.

„A tudomány legfontosabb jellemzője a kísérletes bizonyítás” - hangsúlyozza ismételten Boldogkői professzor, s ezzel a pozitivista tudomány racionalitásával támadja a komplementer gyógyászatot. Ha fontosnak ítélném a téma tudomány-filozófiai vonatkozását, akkor citálnám Thomas Kuhn hagyatékát, és megvilágítanám, hogy az empirikus tudomány fogalmi kerete távol áll az abszolút igazságtól, erősen függ a kulturális kontextustól, így például a posztmodern paradigma referencia-keretből szemlélve a pozitivista orvoslás már a gyógyulás fogalmát sem képes megnyugtatóan definiálni. Ha még radikálisabb lennék, akkor talán Paul Fayerabend gondolatmenetét idézve hangsúlyoznám, hogy a tudományos racionalitás dogmája a kifinomult játékszabályainak ellenére sem több, mint egy újabb keletű vallás.

Ennél fontosabbnak találom azt  kifejteni, hogyan született a tudományos szkepticizmus vallása, mert ez rámutat arra, hogy az akadémikus orvoslásnak nem a komplementer medicina az igazi ellensége, hanem ha enged saját regresszív késztetésének, és megfeledkezik a korlátairól.

A tudományos orvosi (racionális) világkép nem Jenner védőoltásához, vagy valamelyik sarkalatos felfedezéshez kötődik, hanem az emberi kognitív fejlődéstörténet késői, de messzi nem a legutolsó állomásához: a racionális gondolkodás térnyeréséhez. Egyéni kognitív fejlődésünk ma 10-11 éves korban jut a formális műveleti szintre, mely képes absztrakt koncepciók kezelésére, és a deduktív logika készségszintű használatára. Kollektív kultúrtörténetünkben a felvilágosodás korára tehető ezen kvantum-ugrás, mely során a dominálóan induktív logikát használó, konkrét műveleti tudatszintből a közösség (kulturális szempontból) meghatározó része felemelkedett a formális kognitív szintre. Ők hozták-hozzák létre azt a rendkívül hasznos konstrukciót, melyet ma evidencia alapú orvostudományként ismerünk, használunk és tisztelünk. A világkép alkalmas volt egy bámulatosan részlet-gazdag biomechanikus emberkép kidolgozására, ami a technológiai-informatikai robbanással társulva soha nem ismert magasságba repítette a tudományos medicinát.

if_you_focus_on_the_problem_you_cant_see_the_solutionA racionális orvoslás művelője azonban nem hagyhat figyelmen kívül egy tényezőt. Nevezetesen: a betegeinek nagyobbik fele ma sem formális műveleti szinten gondolkodik, hanem etnocentrikus, konzervatív, tradicionális hiedelemrendszerek mentén. Piaget konkrét műveleti szintként jelölte ezt a kongnitív keretet, melyben kőbe vésett formális szabályrendszerek, jobb oldali jellegű konformista, autoriter közösségek alakulnak. A csoportkohézió alapja a közös mítosz köré formálódó szilárd hiedelemrendszer, mely kollektív valóságcsatornában, vallások formájában ölt testet. Az elkülönült hiedelmek köré falak épülnek, melyeken keresztül nincs átjárás. E gondolkodásmód egyik erénye az a megtörhetetlen, erőteljes hit, mely évezredekre konzervált bizonyos társadalmi konvenciókat. A racionális keretbe szorult orvos számára komoly fejtörést okoz, hogy e hit még ma is él tovább, és nem feltétlenül a tudományos orvoslásra irányul. Ez a beteg erős bizalommal fordulhat a komplementer gyógyászat tetszőleges formájához, és hiedelmét semmiféle absztrakt, empirikus evidencia nem fogja megtörni.

A komplementer gyógyászat számos technikája olyan legitim belső megélést, gyógyulás-élményt kínál a betegnek, melyet figyelmen kívül hagyni balgaság. A komplementer és alternatív gyógyászat színe-java nem tudományos evidenciát, nem reprodukálható adatokat, még csak nem is alternatívát kínál az orvosi technológiának. Kiegészíti azt valamivel, amit az orvostudomány önmagában nem képes nyújtani.

Tudjuk, hogy sajnálatos túlkapásokban az alulszabályozott CAM éppúgy nem szenved hiányt, mint a túlszabályozott, defenzív, deperszonalizált, szekularizált, és bürokratikus intézményes medicina. Ez azonban nem lehet elegendő alap arra, hogy félre söpörjük a beteg igényét, hiedelemvilágát, és teljes egészében partvonalon kívülre tegyük a komplementer gyógymódokat. Az orvostudomány sajátos arroganciája különösen érthetetlen akkor, mikor krónikus (értsd: gyógyíthatatlan) betegségek, és funkcionális (értsd: strukturálisan ép, de mégis panaszos) betegek járványában fuldoklik az orvoslás. Érthetetlen, ha „primer, idiopátiás, esszenciális” betegségek tömegére gondolunk, melyek okáról halovány sejtése sincs az orvostudománynak. Érthetetlen, ha felidézzük a „szindrómák” sűrű erdejét, ahol a gondos tudományos megfigyelés évszázadok alatt sem jutott tovább, minthogy felsorolja a baj tüneteit. Érthetetlen, és megbocsáthatatlan minden gyakorló orvosnak, aki a haldokló beteggel szemben tanúsított hipokrita tudományoskodás ürességét valaha is átélte.

..........................................

feetBoldogkői professzor sajnos keresztes hadjáratot hirdetett nem csak a túlkapások, de a komplemeter medicina teljes legitimitása ellen. Publicisztikája, valamint védelmezőinek (3) fogalmazása világosan tükrözi a tudományos dogmatizmus percepciós tévedését. Az empirikus tudományt lehet evidenciára alapozni, mely lehet igaz vagy hamis, az orvosi beavatkozás pedig lehet hatásos, vagy hatástalan. A hiteles komplementer gyógyászat azonban nem empirikus tudomány, és nem is szeretne az lenni! Tudományos alapját a hiteles, reprodukálható gyógyulás-élmény adja – és nem a negatív irányban elfogult, külső megfigyelő véleménye. A gyógyulás a beteg belső megélésében, interpretációjában virágzik, így a tudomány  igaz/hamis, hatásos/hatástalan fogalmai itt nem értelmezhetők. A komplementer gyógymód a beteg élményeiben kel életre, és lehet hiteles vagy hiteltelen. A hiteles komplementer gyógyászat meg sem próbál a „kemény” tudomány köntösében tetszelegni – de ettől még éppen olyan legitim lehetőséget kínál a betegnek, mint az intézményes medicina.

Az orvos által gyógyíthatatlan betegségben még ennél is többet kínál: valódi alternatívát. A rheumás beteg fájdalmát (belső megélését) csillapító akupunktúra nem a közös TB-forrásainkat csapoló sarlatánság, hanem egy tudományosan gyógyíthatatlan beteg szenvedését enyhítő alternatíva – addig is, amíg várjuk az orvostudomány által beígért varázsgyógyszert. Gyógyítóként teljes mértékben hidegen hagy, hogy az anatómus nem látja a nádi-kat és chi áramlását mikroszkópja alatt – amíg betegem jobban van az akupunktúrától.

A tudományos orvoslás a racionális világkép sikertörténete. Széles látókörű művelője megérti és elfogadja a mitikus-vallásos (vagy más) hiedelemrendszerbe kötött betegének valóságát, és annak respektálásával alkalmazza a tudományát. Formális műveleti gondolkodása megengedi, hogy perspektívát váltson, és megértse: nem természeti törvényeket kell legyűrnie, hanem szenvedő embereket kell szolgálnia – akár annak mitikus hiedelmeivel együtt. A valóban racionális gondolkodást liberális, demokratikus attitűd kíséri,  ami nem ellenséget lát a beteg igényeit kiszolgáló alternatív próbálkozásokban, hanem a tudományos orvoslás támogatóját és kiegészítését.

Sajnos a tudományos medicina gyakorlója (oktatója) rendszerint hierachikus-protokolláris egészségügyi (oktatási) intézmény-struktúrában dolgozik, hatalmi pozíciót gyakorol a beteg (tanuló) fölött, ami nagyon könnyen regresszióba sodorhatja. (A hatalmi pozíció regresszív erejére kitűnő aktuális példa a hazai politikai közélet morális vákuuma.) A formális racionális gondolkodás sokszoros perspektívájának beszűkülését jelenti az a világkép, mely csak egyetlen aspektust tűr meg: az empirikus tudományét. A konkrét műveleti szintre ereszkedett kognitív működést jelzi e monokromatikus nézőpont, mely egy sajátos mítosz köré építi hiedelemvilágát, és az egyetlen igaz gyógymód vallását kezdi gyakorolni. A tudományos redukcionizmus vallása ez, melyből kiszorul a belső megéléseink teljes spektruma.

Terence McKenna szerint a modern tudomány alaptétele így szól: „Adj pusztán egyetlen csodát - a többit már megmagyarázom.” A tudományos redukcionizmus látóköre aligha szélesebb, mint bármely vallásos hiedelemrendszeré. Kánonja szerint cirka 14 milliárd éve történt egy nagy Csoda, mely során a Semmiből megszületett a Minden, benne az összes örök érvényű természettörvény, valamint az Univerzum, melynek működése kitartó vizsgálódással és logikus gondolkodással megfejthető. Tekintsünk el ama kezdeti csodától, és higgyük, hogy tudományos empíriával minden megismerhető – ez a tudományos szkepszis fűti a keresztes hadjáratot, mely aktuálisan a komplementer gyógymód ellen indult. Az empirikus tudomány fanatikusa szerint csak az legitim valóság, ami megfigyelhető – minden egyéb csak puszta hit kérdése. Az elkötelezett szkepticista nem veszi észre, hogy maga is egy vallást gyakorol. Monoteizmusának istene a logosz, és fanatizmusa feledteti vele, hogy logikus világát egy Csodára építette fel.

(Rendben. Hajlandó vagyok elhinni, hogy egy borsónyi bigyóból lett a Minden. Végül is ez csak egy vers, egyetlen verzió a sok közül. Uni-versum. De azért tényleg elárulhatná valaki, hogy mi volt a Nagy Bumm előtt egy perccel? És ki adta a szikrát a gyújtózsinórhoz?)

A tudományos redukcionizmus fanatizmusával egyenértékű hibát vét, aki tudományos köntösbe kíván bújtatni egy (második típusú) komplementer gyógymódot, hiszen az pontosan azért kiegészítő, mert nem (vagy csak korlátozottan) igazolható tudományos eszközökkel. A megélhetési varázslók hajlamosak tudományosként árulni a portékájukat, és ez rendkívül irritálja a dolgos kutatót, aki nem talál objektív evidenciát. Az alternatív medicina a szubjektív és interszubjektív térben működik, tehát csak személyre szabottan, vagy a gyógyító-beteg relációjában validálható. (Ha objektív evidencia képezhető belőle, az már ortodox medicina, akkor is, ha még nem vált a kánon részévé.) Éppen ezért a hiteles gyógyító nem tudományos adatokkal legitimálja tevékenységét, hanem betegeinek gyógyulás-élménye által.

(Miért ne kaphatna az amputált betegem valami coccin-bogyót, ha a homeopata beavatkozásától jobban érzi magát, visszatér az életkedve, kerekesszékben is megtalálja az értelmet életében, és boldogabban gurul tovább? Ha saját megélése szerint ettől jobban van, gyógyul, akkor ezt respektálnia kell az orvosnak akkor is, ha semmiféle tudományos megfigyelés szerint nem nőtt vissza a lába.)

A hadviselőknek ideje lenne felismernie, hogy rossz helyen ásták be magukat, hiszen a csata nem tudomány és áltudomány között zajlik, hanem betegség és egészség kétféle aspektusa között. A tudományos orvoslás evidenciákkal alátámasztható, igaz és hatékony technikákkal segíti a beteget, de önmagában semmivel nem növeli a megmentett élet értékét. A tiszta tudományos empíria nem hordoz immanens értéket, ezért végletesen torzult formájában a tudós intelligens szörnyeteggé válhat. A hiteles komplementer gyógyászat ezzel szemben a beteg belső élményeire épül, ezért értéket, szépséget és morált vihet a gyógyításba. Természetesen torzult, excesszív formájában a komplementer gyógyászat életképtelen moralizálásba, áltudományos hókuszpókuszba fullad, és a beteget megfoszthatja az orvostudomány áldásaitól. Ezen a ponton teljes mértékben egyetértek a szerző álláspontjával, és visszautasítok minden kuruzslást, áltudományos parasztvakítást, és nyerészkedést. Zúduljon bátran az a fürdővíz! Csak tisztelettel kérem: a gyerek maradjon.

……………………….

A gyenge nem tud megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága – mondta Mahatma Gandhi. Kognitív-gazdasági-politikai erőfölényére tekintettel az orvostudomány kezében van a kreatív együttműködés kulcsa. Saját korlátainak felismerésével kell legitimálja a komplementer gyógyászat hiteles művelőit, és meg kell tanulnia elfogadni a gyógyulás nem orvosi aspektusait. A tudományos vizsgálat eszköztára (bizonyos korlátokkal) a szubjektív, interszubjektív szférában is jól használható (pl. pszichometria, etnometodológia). Az akadémikus tudomány metodikai támogatása nélkül azonban aligha várható jelentő számú, tudományos igényeket kielégítő kutatás, mely legitimálhatná az alternatív gyógyászat értékes részeit. Az orvostudománynak ezért segítenie kell a legitim alternatívák kiszűrését. Az evidencia alapú kutatás paradigmájában a 30-40% placebo-gyógyulás „szükséges rossz”, ezért az evidenciák megalapozása ott kezdődik, hogy ezt lesöprik az asztalról. Az alternatív orvoslás hatékonyságát nem placeboval szemben kell vizsgálni, hanem ellenkezőleg: abban a „véletlen” 30-40 %-ban érdemes lázasan keresni a magyarázatát.

A racionális orvosi paradigma rendkívül erős tudományt épített, de hajlamos elfelejteni, hogy csak egyetlen modellje a megismerésnek. Gödel tételei óta tudja minden matematikus, hogy formális logikából nem lehet a teljes világot felépíteni. Ha a racionális orvoslás nem respektálja ezt a korlátot, akkor valójában az egész-ség illúzióját veszi el gyógyulótól. S „aki lerombolja az illúziókat önmagában, és másokban, azt a legszigorúbb zsarnok, a természet bünteti majd meg” - figyelmeztet Nietzsche.

…………………………….

Advent harmadik vasárnapja van. Közeleg a karácsony, és ez remek alkalmat kínál arra, hogy a két perspektívából harcolók felfüggesszék a zárótüzet, és egy percig elgondolkozzanak: mi ellen, és kiért küzdenek. Saját (romantikus? naiv? korlátozó?) hiedelmem szerint a háború okafogyottá válik, amint rádöbbennek, hogy egy célért csatáznak: a szenvedő beteg enyhüléséért.

Békéscsaba, 2014. december 14.

Szűcs Zoltán dr., sebész, gasztroenterológus emberorvos (késes gyomorvos)

Referenciák:Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
Kelt: 15 március 2017, 09.46
Rovat: Politika és közélet blog
Országos vastagbélrák szűrés. Óvatos öröm.
A hírek szerint 2018-tól végre tényleg elindul hazánkban is a népesség-szintű, központi behíváson alapuló, szervezett vastagbélrák szűrés. Miutá...
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Kelt: 26 február 2017, 21.30
Rovat: Politika és közélet blog
Magánorvoslás a magyar egészségügyi útvesztőben.
Politikai üzenetekkel ritkán terhelem a szakmai jellegű vastagbél oldalt, bár meglehetősen sarkos véleményem van a rothadó magyar közéletről, és a m...
ÁRVÁLTOZÁS!
Kelt: 02 január 2017, 09.52
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
ÁRVÁLTOZÁS!
Kedves Betegeim! A rezsicsökkentés sajnos nem gyűrűzött be a rendelésemre, ezért 2017. januárjától emelek a szolgáltatási árakon. A meglepetések e...
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
Kelt: 08 július 2016, 14.59
Rovat: Politika és közélet blog
A 100 legjobb magyar orvos. Vagy mi.
"Sohasem lennék egy olyan klubnak a tagja, amelyik elfogadna engem tagjának." (Woody Allen) Tegnap régi ismerősöm hívta fel a figyelmem, hogy szerepele...
Mi az a proktológia?
Kelt: 01 május 2016, 06.55
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Mi az a proktológia?
A proktológia: a végbéltájék problémáival foglalkozó orvosi szakterület. A témakör illusztrálására ma találtam egy rendkívül beszédes illusztr...
Vastagbélrák, és élelmiszeripar.
Kelt: 29 január 2016, 16.00
Rovat: Egész-ség, filozófia
Vastagbélrák, és élelmiszeripar.
Hazánkban évente mintegy 8.000 új vastag- és végbélrákos megbetegedés fordul elő. A vastagbélrák mindkét nemben a harmadik leggyakoribb daganat, é...
Előadás: Test és psziché a rák gyógyításában.
Kelt: 09 november 2015, 17.59
Rovat: Egész-ség, filozófia
Előadás: Test és psziché a rák gyógyításában.
Szeretettel várunk mindenki. Belépő ára: egy mosoly....
Milyen volt a sebészeten?
Kelt: 20 október 2015, 16.43
Rovat: Webnapló-általános
Milyen volt a sebészeten?
Kedves egykori betegeim! Egy leendő diplomás ápolónő keresett fel a kéréssel, hogy segítsek anyagot gyűjteni dolgozatához. Vastag-, és végbéldagana...
Gouranga - azaz: légy jól!
Kelt: 20 október 2015, 15.50
Rovat: Webnapló-általános
Gouranga - azaz: légy jól!
Daganatos betegek mentálhigiénés, szichés támogatására induló ingyenes csoportok Békéscsabán. Őszintén ajánlom a Gouranga Egyesület által szervez...
Vastagbél.hu - hamarosan mobilon is.
Kelt: 22 augusztus 2015, 05.11
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Vastagbél.hu - hamarosan mobilon is.
Tisztelt olvasóim! A vastagbel.hu oldal története során egyre több érdeklődőt vonz, és kifejezetten meglepőnek tartom, de mindenféle SEO (Search Engi...
A végbélrák vicces dolog. (Haldane szerint.)
Kelt: 27 július 2015, 20.26
Rovat: Vegyes
A végbélrák vicces dolog. (Haldane szerint.)
J.B.S. Haldane evolúciós biológus végbélrákban szenvedett, és a történetét 1964-ben rímekbe szedve örökítette meg. Nem állom meg, hogy ide ne cit...
A krónikus emésztőszervi fájdalom.
Kelt: 12 július 2015, 12.05
Rovat: Egész-ség, filozófia
A krónikus emésztőszervi fájdalom.
Az orvosilag nehezen érthető, visszatérő emésztőszervi fájdalom idegrendszeri hátterét, és annak kezelési lehetőségeit boncolja az alábbi előadás...
Napi útravaló.
Kelt: 28 január 2015, 19.02
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló.
 Az inger és válasz között mindig találni teret. Ebben a térben rejtezik a hatalom, mellyel dönthetünk válaszunkról. A válaszunkban lapul a sza...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (3.)
Kelt: 12 január 2015, 21.47
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (3.)
A második részben leszedtem a keresztvizet a gyakorlati orvoslásról, mely évtizedek óta a kenyerem adja. Most elégtételt kínálok a tudománynak, de f...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (2.)
Kelt: 03 január 2015, 17.37
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (2.)
A biomechanikus orvoslás ellentmondásai. Az előző írásban kifejtettem, hogy a miért korszerűtlen fél évezred tudományos eredményeivel a hátunk mög...
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (1.)
Kelt: 27 december 2014, 10.57
Rovat: Egész-ség, filozófia
A komplementer gyógyászat: az orvostudomány kiegészítése (1.)
(Első rész.) Miért hoz oly’ kevés örömet e nagyszerű tudomány, mely munkát spórol, és könnyű élethez segít? Az egyszerű válasz ennyi: Mert...
Az orvostudomány korlátairól.
Kelt: 14 december 2014, 18.53
Rovat: Egész-ség, filozófia
Az orvostudomány korlátairól.
„Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem.” (rés...
Gondolatok orvoslásról és gyógyításról.
Kelt: 11 december 2014, 21.02
Rovat: Egész-ség, filozófia
Gondolatok orvoslásról és gyógyításról.
(A cikk pdf formában) Az orvos kezel, a természet gyógyít. (Gaius Petronius Arbiter) Boldogkői professzor úr sarlatán-vadászata évek óta borzolja a ...
Laktóz (tejcukor) érzékenység - avagy a boci bosszúja.
Kelt: 26 június 2014, 09.28
Rovat: Egész-ség, filozófia
Laktóz (tejcukor) érzékenység - avagy a boci bosszúja.
Az orvosegyetem évei során egyszer vittek bennünket üzemlátogatásra, mely történetesen egy tejgyár volt. Sokáig nem ittam tejet utána, bár a trauma a...
A kontaminált vékonybél maszlag.
Kelt: 24 június 2014, 18.12
Rovat: Egész-ség, filozófia
A kontaminált vékonybél maszlag.
Ha megmagyarázhatatlan emésztőszervi panaszokra kell álbetegségeket kreálni, akkor az orvostudomány leleménye határtalan. Akinek az irritábilis bélbet...
A gyulladásos bélbetegség genetikai mítosza.
Kelt: 14 június 2014, 19.00
Rovat: Egész-ség, filozófia
A gyulladásos bélbetegség genetikai mítosza.
A minap két Krisna-tudatú beteg fordult meg nálam. Egyikük a gyulladásos bélbetegség legsúlyosabb klinikai formájában (toxikus megacolon) szenvedett n...
Frissítő fuvallat az orvosképzésben?
Kelt: 05 június 2014, 12.16
Rovat: Egész-ség, filozófia
Frissítő fuvallat az orvosképzésben?
Az előző blog-bejegyzésekben feltettem két diasort, melyek a Szegedi Egyetem Általános Orvosi Karán elhangzott két előadás vázlatát tartalmazzák: A...
Nehezen emészthető problémák.
Kelt: 08 május 2014, 08.09
Rovat: Egész-ség, filozófia
Nehezen emészthető problémák.
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Magatartástudományi Intézete által szervezett, "A pszichoszomatikus-Integratív medicina elmélete és gy...
Az emésztőszervi fájdalom fantoma.
Kelt: 24 április 2014, 08.25
Rovat: Egész-ség, filozófia
Az emésztőszervi fájdalom fantoma.
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Magatartástudományi Intézete által szervezett, "A pszichoszomatikus-Integratív medicina elmélete és gyak...
Alváz- és üregvédelem.
Kelt: 19 március 2014, 09.32
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Alváz- és üregvédelem.
Valahányszor erősen szomatizáló beteg keres fel, eszembe jut egy hirdetés, melyet hónapokkal ezelőtt megfogalmaztam, de végül soha nem adtam fel: Alvá...
Mai kép: fázis tranzíció.
Kelt: 20 január 2014, 08.19
Rovat: Napi útravaló
Mai kép: fázis tranzíció.
A FINA úszó VB-ről, Barcelonából származó felvétel címe: fázis átmenet. Különösen annak lehet insipráló, aki tanulmányozta Ilya Prigogine munk...
Kólából minőségi zene.
Kelt: 15 január 2014, 09.13
Rovat: Zene, színház és mozi
Kólából minőségi zene.
A Coca Cola talán egyetlen építő jellegű hozománya a cég által 2008-ban, Pakisztánban felépített Coke stúdió, ahol ismert és kevésbé ismert helyi...
Miért halt meg Paul Walker HALÁLOS IRAMBAN?
Kelt: 08 december 2013, 20.54
Rovat: Egész-ség, filozófia
Miért halt meg Paul Walker HALÁLOS IRAMBAN?
Mert a való élet nem movie. (Paul Walker és James Dean emlékére - Erdős Alpár tollából:) ...
Orvostudomány és pszichológia szintézise: a boltív kép oldala.
Kelt: 12 november 2013, 19.50
Rovat: Egész-ség, filozófia
Orvostudomány és pszichológia szintézise: a boltív kép oldala.
A pusztán testi-anyagi keretek közé szorított orvostudomány elérkezett saját határaihoz. A pszichológia ezenközben tudománnyá érett. A két folyamat...
Egyetemre vonul az ellenkultúra???
Kelt: 08 október 2013, 18.05
Rovat: Egész-ség, filozófia
Egyetemre vonul az ellenkultúra???
Szívmelengető és egyben demesztő hírt kaptam ma. A Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, egykori évfolyamtársam kerese...
A szíriai válság margójára.
Kelt: 11 szeptember 2013, 19.45
Rovat: Politika és közélet blog
A szíriai válság margójára.
A politika meglehetősen kevéssé érdekel. A világpolitika hozzáértői szerint e hetekben dől el, hogy az USA Irak és Afganisztán után vajon Szíriát i...
Napi útravaló: megbocsátás és gyógyulás.
Kelt: 21 augusztus 2013, 08.09
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: megbocsátás és gyógyulás.
"Talán nem tudjuk, hogyan kellene megbocsátani, talán még nem is akarunk igazán. De maga a tény, hogy egyáltalán hajlandóak vagyunk megbocsátani - az e...
Napi útravaló: A tudomány becsületes szolgája.
Kelt: 06 július 2013, 20.37
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: A tudomány becsületes szolgája.
A tudomány meg nem alkuvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfeljebb nagyobb kerülőt tesz, míg elérkezik a felismeréshez, hogy minden...
Könyvajánló. Áldás és állhatatosság.
Kelt: 17 május 2013, 19.06
Rovat: Egész-ség, filozófia
Könyvajánló. Áldás és állhatatosság.
Spiritualitás és gyógyulás - Treya Killam Wilber élete és halála. Élni és meghalni ezernyi módon lehet. De élni és meghalni egyféle módon érdemes...
A tudatos fogyókúra.
Kelt: 24 március 2013, 22.51
Rovat: Egész-ség, filozófia
A tudatos fogyókúra.
Miben rejlik a túlsúly makacssága? A felesleges kilókkal hadakozó gyakran évtizedekig kilátástalan küzdelmet vív kalóriákkal, éhséggel és bűntuda...
Cipő halála - és szinkronicitás.
Kelt: 12 március 2013, 16.06
Rovat: Zene, színház és mozi
Cipő halála - és szinkronicitás.
A Republic hangja tovább indult. Szomorú hír ez mindenkinek, akit nosztalgikus emlékek, érzelmi szálak fűznek a zenekarhoz. Cipő populáris dallamokba cs...
Mi a baj a medicínával?
Kelt: 07 március 2013, 11.47
Rovat: Egész-ség, filozófia
Mi a baj a medicínával?
A 17-18. századi tudományos fordulatban gyökerező "modern" orvoslás utóbb végzetesnek tűnő tévedésre épül: szétválasztotta testet és szellemet. E...
Napi útravaló: Paradoxon.
Kelt: 23 február 2013, 13.56
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló: Paradoxon.
Korunk paradoxona, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk.Szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk.Többet költ...
Napi útravaló - az igazság.
Kelt: 22 február 2013, 11.16
Rovat: Napi útravaló
Napi útravaló - az igazság.
Kétféle igazság létezik. A felszínesebb típusban az igaz állítás ellentéte hamis. A mélyebb típusban az igaz állítás ellentéte egyaránt igaz. (N...
A siker záloga: a helyes célkitűzés.
Kelt: 04 február 2013, 08.20
Rovat: Napi útravaló
A siker záloga: a helyes célkitűzés.
Vendégkönybemben ma valaki úgy fogalmazott: folyamatban van élete rendbe tétele. Elgondolkodtam, mit is jelenthet ez a folyamat. Ha nem vigyázunk, akkor a ...
Irritábilis bél, biofeedback és pszichoterápia.
Kelt: 24 január 2013, 20.17
Rovat: Egész-ség, filozófia
Irritábilis bél, biofeedback és pszichoterápia.
Orvosi kongresszuson meglehetősen régóta nem szerepeltem tudományos előadással. A hétvégén megtettem, és miközben a hallgatóság arcain tükröződő...
Békés Karácsonyt!
Kelt: 21 december 2012, 12.01
Rovat: Vegyes
Békés Karácsonyt!
"Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé...
Holografikus univerzum és barkoba.
Kelt: 20 december 2012, 22.16
Rovat: Egész-ség, filozófia
Holografikus univerzum és barkoba.
A barkoba-játék működés közben leplezi le a holografikus tudatot. Hogyan? Kaliforniai kutatók a minap publikáltak egy vizsgálatot, melyben azt próbál...
A merevedési zavar.
Kelt: 27 november 2012, 20.40
Rovat: Egész-ség, filozófia
A merevedési zavar.
A merevedési zavar járvány. Gyógyszere nem a Viagra vagy Cialis, hanem a bátor önvizsgálat. ...
Végbélrepedésre: szike helyett medencefenék torna.
Kelt: 24 október 2012, 20.34
Rovat: Egész-ség, filozófia
Végbélrepedésre: szike helyett medencefenék torna.
A krónikus végbélrepedés elfogadott sebészi megoldása a végbél záróizomzatának részleges átvágása. A kőbaltás módszer rutinszerű alkalmazá...
Korunk hisztériája: az irritábilis bélbetegség.
Kelt: 18 október 2012, 12.52
Rovat: Egész-ség, filozófia
Korunk hisztériája: az irritábilis bélbetegség.
A funkcionális bélbetegek 44 százaléka korai éveiben szexuális vagy fizikai erőszak elszenvedője volt. (Ref.) A döbbenetes tanulmányt két évtizede pu...
Végbélrepedés: gyilkosan fáj, de nem öl!
Kelt: 11 szeptember 2012, 10.39
Rovat: Egész-ség, filozófia
Végbélrepedés: gyilkosan fáj, de nem öl!
Egy balesetes széklet alkalomadtán tör-zúz, repeszt. Az éles, dermesztő fájdalom órákig kitart, majd lassan csillapodik. Azonban közeleg a következő ...
Megszűnt a webgaléria.
Kelt: 29 augusztus 2012, 08.43
Rovat: Rendelés, weboldalak, változások
Megszűnt a webgaléria.
Oldalaimra ismételten visszalátogató vendégeimnek talán feltűnhet: megszűnt a "vastagbél webgaléria". A sebészet, proktológia, endoszkópia beavatkoz...
Megfosztottak doktori címemtől...
Kelt: 28 június 2012, 17.40
Rovat: Vegyes
Megfosztottak doktori címemtől...
A minap úgy jártam, mint Schmitt Pál: megfosztottak doktori címemtől. Az elégedetlen beteg, aki lefestette névtáblámon a hivalkodó „dr” előtagot,...
Hálapénz.
Kelt: 28 június 2012, 07.29
Rovat: Politika és közélet blog
Hálapénz.
Ritkán politizálok, de most kivételt teszek. A napokban hatályba lép az egészségügyi kormányzat legújabb szánalmas rendelete a hálapénz témaköréb...